Böcker

Solvärmeboken

Boken ger en grundlig information om olika solfångarkonstruktioner och solvärmesystem för villor. Läsaren får tips om kombinationsmöjligheter samt olika systemkopplingar med ackumulatortank och andra energislag. Vidare ger boken värdefulla tips för att planera solvärmeinstallationen på bästa sätt. En praktisk lathund gör att läsaren snabbt kan söka svar på sina frågor.

Solenergiboken


För fackfolk som vill veta mer om lönsamma lösningar med solvärme.

En bok om hur du spar energi i fastigheter och anläggningar.
Boken ger dig som är verksam inom bygg, VVS, installation och förvaltning möjlighet att på ett enkelt sätt förstå och tillämpa solenergi i alla dess former.

Passivhus

En handbok om energieffektivt byggande i första hand för fackfolk.

I den här boken görs en grundlig genomgång av begreppet passivhus. Vad säger passivhusstandarden och hur kan dessa krav uppnås? Passivhus kan byggas i såväl nyproduktion som vid ombyggnad och renovering.

Ett rikt liv

Ett rikt liv är en unik bok som lyfter frågor vad vi kan göra i vår vardag för att leva ett rikare liv och i samklang med naturen. I korta anekdoter, inramade med fina bilder ställs frågor om detta är möjligt men här ges också en rad exempel hur vi faktiskt kan leva ett lyxigt ekoliv.

Solar Installations

Solar energy will play an important role in our future energy supply, to the advantage of both the environment and the economy. This book focuses on water-based solar heating technology, presenting basic principles on solar radiation and the solar heating system, including details on orientation and output, sizing, the solar collector, the solar circuit, heat exchangers, heat stores and overall system technology.
• Multi-Family dwellings
• Single-Family dwellings
• Outdoor pools
• Large scale solar heating technolog

Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem – Teknik – System – Ekonomi

Hur kombinerar vi solenergi med biobränsle på bästa sätt? Den här handboken är skriven just för er som ställer er denna fråga.
Handboken är praktiskt inriktad och skriven så att man kan läsa ett kapitel och få en god behållning utan att behöva läsa från pärm till pärm

Sol, värme och Lars Andrén

Lägre kostnader, högre komfort och mindre klimatpåverkan, går det?

I mina böcker hittar du tips och råd, läs innan du bygger om eller bygger nytt, det finns pengar att spara.

Nyheter

LRFs projekt GAFE

LRFs projekt GAFE går nu in i slutspurten. DrivKraft har varit upphandlad konsult och varit med i ett antal olika informationsprojekt. Huvudsakligen har det varit arrangemang kring solel.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan