Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem – Teknik – System – Ekonomi

Hur kombinerar vi solenergi med biobränsle på bästa sätt? Den här handboken är skriven just för er som ställer er denna fråga.
Handboken  är praktiskt inriktad och skriven så att man kan läsa ett kapitel och få en god behållning utan att behöva läsa från pärm till pärm.

Handboken fungerar även som utbildningbok för energiintresserade och är framför allt till stor nytta för er som arbetar som installatörer och återförsäljare av sol- och biobränsle   system.

Projekt SWX-energi, som handboken utgår ifrån, har pågått under flera år och uppdragsgivare var Region Gävleborg, Högskolan i Dalarna och Karlstads universitet.

Sol, värme och Lars Andrén

Lägre kostnader, högre komfort och mindre klimatpåverkan, går det?

I mina böcker hittar du tips och råd, läs innan du bygger om eller bygger nytt, det finns pengar att spara.

Nyheter

Kommunikationsstudie Solel

För EMC (Campus Varberg) räkning har DrivKraft tagit fram en kommunikationsstudie. Projektets övergripande mål är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland.

Kommunikationsstudie solel (pdf)

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan