Föredrag & Webbinarier

Lars Andrén är en självklar auktoritet i Sverige vad det gäller solenergi och uppvärmning. prida kunskap och insikt. Han är en enmansföretagare från Falkenberg som ägnat sitt yrkesverksamma liv åt solenergin. Han är en av landets mest anlitade energiföreläsare med starkt engagemang för den förnybara energin i allmänhet och solenergi i synnerhet. Lars är övertygad om att vi kan ställa om till en hållbar energiförsörjning och där solenergin kommer att fylla en viktig funktion. Omställningen till en hållbar energiförsörjning går att göra med god ekonomi och Lars Andrén menar att det inte kommer att påverka vår levnadsstandard, utan snarare tvärtom. Vi är tvungna för vår långsiktiga överlevnad att förlita oss på vind, sol, skog och vatten. Med stor optimism förkunnar Lars hur och missa inte hans vision om våra famtida byggnader som kommer att omvandla mer energi än vad de använder

Uppdragsgivarna kommer huvudsakligen från den kommunala sfären men även privata företag inom bank- och mäklarbranscherna anlitar Lars för allmänna energiföredrag och solpresentationer. Allt fler företag i värmebranschen anlitar också Lars för att kunna ta del av och använda hans insikter inom energiområdet.

Har du en idé om en föreläsning eller utbildning är du välkommen att kontakta Lars Andrén. Det finns en rad olika standardföredrag att välja mellan men du kan också komma med egna förslag.

Lars Andrén får ofta uppdrag att medverka i debattpaneler, som konferencier eller att genomföra egenhändigt kombinerade utbildningar.

Varmt välkommen med din förfrågan!

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan