Integritetspolicy

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning som börjar gälla i hela EU  den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen PUL).

DrivKraft Andrén AB Andrén AB har inget e-postregister och gör inga ”mass e-postutksick” till kund. Företaget har ett fakturaprogram där vi registrerar våra kunders adressuppgifter, telefonnummer och e-postadresser. Detta register används inte för att göra några kundutskick utan enbart för att påminna om eventuellt försenade inbetalningar. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter i vårt fakturaprogram rättade eller raderade om så önskas under förutsättning att det är förenligt med svensk bokföringslag. Du har också rätt att få ett utdrag tillsänt dig med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

Hör av dig till Lars Andrén på e-post info@drivkraft.nu, om du har frågor om dina personuppgifter i vårt kundregister. Notera att vi inte registrerar några personnummer eller organisationsnummer utan endast företagsnamn, kontaktpersonens namn, telefonnummer, postadress samt e-postadress.

Sol, värme och Lars Andrén

Lägre kostnader, högre komfort och mindre klimatpåverkan, går det?

I mina böcker hittar du tips och råd, läs innan du bygger om eller bygger nytt, det finns pengar att spara.

Nyheter

Kommunikationsstudie Solel

För EMC (Campus Varberg) räkning har DrivKraft tagit fram en kommunikationsstudie. Projektets övergripande mål är att främja en ökad produktion och användning av solenergi i Halland.

Kommunikationsstudie solel (pdf)

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan