EKSTA ETT FÖREDÖME I SOLENS TECKEN

2012-06-10 13:39

Att använda solvärme och biobränsle för uppvärmning och
beredning av tappvarmvatten är ingen nyhet i Sverige. Vad som däremot är
nyheter för många är att det finns bostadsbolag som gjort detta med stor
framgång sedan 30 år tillbaka!

En av pionjärerna och en av de mest framgångrika är EKSTA
Bostads AB i Kungsbacka. Allt sedan sent 1970-tal har bolaget konsekvent
investerat i solvärme och de allra flesta tillämpningarna i kombination med
biobränsle. Drygt 6000 m² solfångare finns i fastighetsbeståndet, med en total
byggnadsarea på cirka 270 000 m². Under senare år kan även ett intresse
för solel konstateras. EKSTA har idag knappt 800 m² solceller i drift.

Det som utmärker EKSTA är konsekvensen i sina investeringar
i förnybar energiteknik. Biobränsle i form av pellet och briketter utgör basen
för uppvärmningen. Ungefär 20% av årsvärme- och tappvarmvattenbehovet försörjs
av solfångare. Detta gör EKSTA helt unika i Sverige.

Det mest intressanta är att bolaget hittat en ekonomi i sina
solvärmeinvesteringar och idag kan EKSTA stoltsera med betydligt lägre
uppvärmningskostnader än allmännyttans genomsnitt.

Orsakerna är många. För det första har bolaget byggt upp en
intern kunskap kring solvärmetekniken. Den interna kunskapen kommer till nytta
vid upphandling men också i sitt förvaltande av anläggningarna. EKSTA har med
all önskvärd tydlighet visat för såväl arkitekter och konsulter som
VVS-entreprenörer att konsekvent optimera förutsättningarna för solvärme. Allt
ifrån husens väderstrecksorientering och taklutning till utformning och design
av värmesystemen bör i möjligaste mån främja användandet av solenergi. På så
vis kan investeringarna både tekniskt och ekonomiskt effektiviseras med
ambitionen att skapa en konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning.

I sin iver och målmedvetenhet har EKSTA också varit med att
utveckla solvärmetekniken med syftet att förenkla implementeringen men framför
allt göra solvärmen ännu mer konkurrenskraftig. EKSTA var till exempel med och visade
intresse för den takintegrerade solfångaren som dåtidens ledande
solvärmeföretag, TeknoTerm, utvecklade. EKSTA var också med och utvecklade en solfångare
som blev ett naturligt byggelement i huskonstruktionen, de så kallade
takkasetterna. Med det här engagemanget har EKSTA haft en stor betydelse för
solvärmens utveckling för användande i flerbostadshus.

Kombinationen biobränsle och solvärme har EKSTA sett som
särskilt intressant. Bolaget använder lokalproducerad pellet och briketter.
Tidigt såg man möjligheterna för solvärmen att ta sommarlasterna vilket dels
skapar system med högre verkningsgrad men också anläggningar med lägre
servicebehov. Solvärmen kan med fördel ersätta biobränsleeldning under
sommartid när verkningsgraden och lönsamheten för bränslepannor är som lägst.
Solvärmen hjälper till att effektivisera anläggningarna och får särskilt bra
konkurrenskraft mot så kallad låglasteldning. Framgångarna har inte uteblivit.
EKSTA är unika med sin andel solvärme i fastighetsbeståndet. Som ett resultat
av sitt val av värmeförsörjning kan också bolaget stoltsera med synnerligen
låga värme- och förvaltningskostnader.

Ambitionsnivån fortsätter och under senare år har EKSTA
intresserat sig för lågenergihus. Bolaget har byggt flera så kallade passivhus
och sett fördelarna med de låga drift- och underhållskostnaderna. Det är också
vedertaget att det knappast går att uppnå passivhusstandard utan att i någon
form utnyttja solenergi. Passivhus är välisolerade och har täta konstruktioner.
Det gör att andelen värmebehov sjunker. Solvärmen får i dessa sammanhang en
särskild betydelse. I några av EKSTAs kommande objekt kommer solvärmen att stå för
40% av det totala värme- och tappvarmvattenbehovet. För att minska behovet av
köpt energi ytterligare har nu bolaget även börjat investera i solceller. På så
vis går utvecklingen mot nollenergihus och i framtiden är det inte otänkbart
att EKSTA förvaltar plusenergihus. Det vill säga byggnaden omvandlar mer energi
med hjälp av solfångare och solceller än den totala energianvändningen. Det är
inte utan att det hade varit intressant att fundera över vilken väg
utvecklingen tagit om EKSTA fått vara vägledande ?

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan