KONVERTERINGSHYSTERI!!

2012-06-10 13:38

Att konvertera är inget nytt men vad är det vi egentligen ska omvända oss till? Vilka värmealternativ kan erbjuda en långsiktig hållbarhet, finns det över huvudtaget?

Oljan förlitade vi oss en gång på men ratas nu. Den direkta elvärmen höjdes till skyarna på 1970-talet men är inte något lockande alternativ längre. Och hur är det långsiktigt med de alternativ som sätts i fokus idag, kommer de att klara hållbarhetskriterierna och konkurrenskraften bättre ? Ja möjligen är det så, vi har idag en djupare insikt om miljö- och klimatpåverkan och samtidigt en bättre teknisk bas att stå på. Vad den enskilda villaägaren däremot ska konvertera till är inte så självklart!

Att välja värmesystem är komplicerat och en hel rad med frågeställningar måste redas ut. Det är många saker att ta hänsyn till och att överväga. Systemfunktion, konkurrenskraft, miljö- och klimatpåverkan, tillgänglighet, bekvämlighet etc. etc. Och den eller de värmekällor som det investeras i ska sedan verka för lång, lång tid framöver. Det gäller med andra ord att verkligen göra rätt. Men vad är rätt och vad är fel ? Uppfattningarna är lika många som de svar som erhålls. Alla har sina favoriter och talar för sin sak.

När det gäller att välja nytt värmesystem eller att konvertera är det bra att följa en viss ordning för att förenkla processen men också för att ge sig tid att reflektera och att slutligen göra ett val som infriar de krav och önskemål som ställs på ett värmesystem.

Steg 1
Inventera energianvändningen för att se om det finns lönsamma åtgärder som kan minska värmebehovet eller energieffektivisera i största allmänhet.

Steg 2
Åtgärda enkla och lönsamma effektiviseringsåtgärder. Ta hjälp av kommunens Energi- och klimatrådgivare!

Steg 3
Gör en prioriteringslista över kravbilden på det nya värmesystemet. Det kan vara allt ifrån lägsta driftkostnad till önskemål om bekvämlighet.

Steg 4
Tänk på att alla kWh som inte behöver köpas in blir mer värda för varje år som går. Att energieffektivisera är på sikt en väldigt god affär, för såväl den egna plånboken som miljön och klimatet. Att investera i solvärme minskar t ex behovet av köpt energi!

Steg 5
Sträva efter flexibla system. Genom att t ex investera i en ackumulatortank ges flexibilitet mellan olika värmekällor men också en möjlighet till intressanta kombinationslösningar, te x mellan ved- eller pelleteldning och solvärme.

Steg 6
Besök referensobjekt. Referenserna har ovärderlig praktisk kunskap och kan också gå i god för (eller inte) att teknik, leverantör och installatör uppfyller vad de lovar.

Steg 7
Ta in offerter och ställ dessa mot varandra. Överväg för- och nackdelar noga. Försök att förhandla till en funktionskontroll efter en viss tids driftanvändning och jämför vilka olika garantitider som erbjuds.

Att konvertera värmesystem är kanske inte ett livslångt val men väl något som kan få stor betydelse för hushållets värmekostnad för lång, lång tid framöver. Utbudet är stort och det gäller att vända och vrida på frågeställningarna. Kommunernas Energi- och Klimatrådgivare är bra kunskapskällor. Det finns också en hel del information via internet. Branschorganisationerna har i regel värdefull information och kan fungera som kunskapsmässiga språngbrädor i teknikvalet.

Det viktigaste är att utgå ifrån sina egna, unika förutsättningar och den kravbild som hushållet ställer på värmehållningen. Genom att vara grundlig i informationsinhämtningen minskar fallgroparna. På marknaden finns många, många duktiga leverantörer och installatörer som kan vägleda och ge förslag.

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan