UTMANANDE KUNSKAPSÖVERFÖRING

2012-06-10 13:38

Den svenska solvärmemarknaden befinner sig i en utmanande situation. Intresset för tekniken växer lavinartat och konkurrenskraften stärks kraftfullt i takt med ökande energipriser. Allt fler beställare efterfrågar solvärme vilket ställer högre krav på leverantörer och föreskrivande led samt återförsäljare och installatörer.

För att solvärmen ska få ett brett genomslag i Sverige krävs professionella beställare som ökar kravbilden på konsulter och installatörer. Genombrottet för tekniken är beroende av att det sker en kunskapsöverföring från tillverkare och leverantörer till de föreskrivande- och installerande leden.

Solvärmebranschen måste anta utmaningen att utbilda och informera nyckelaktörerna i byggbranschen. Det råder en stor brist på konsulter som arbetat med solvärme och satt sig in i tekniken, vilket gör att många beställare inte kan få erforderlig hjälp med upphandlingsunderlag eller att syna och utvärdera anbud. För mellanstora och större projekt är det nödvändigt att såväl arkitekter som konsulter uppdateras vad gäller solvärmens specifika förutsättningar. För villamarknaden är det installerande ledet mer avgörande för att nå framgång.

Branschorganisationen Svensk Solenergi har inom projektet Soluppgång i Väst bland annat haft informationsmöten för konsulter i Västra Götalandsregionen. Projektet har också initierat och genomfört certifiering av solvärmeinstallatörer. Motsvarande insatser behöver skyndsamt göras på nationell nivå!

Förutom den yrkespraktiska inriktningen behöver motsvarande insatser göras inom en rad olika utbildningsområden. Solenergi behöver bli en naturlig del i energirelaterade utbildningar, på såväl gymnasienivå som bland olika ingenjörsprogram. Det är väl en underdrift att påstå att mer finns att önska.

Vid en internationell utblick är det ganska tydligt att stora marknadsframgångar är en följd av målmedvetna och långsiktiga utbildningsprogram. Den utvecklingen ser vi bland annat i Tyskland och Österrike, som är två av Europas mest expansiva solvärmemarknader.
Utbildningsansvaret ska möjligen läggas på tillverkare och leverantörer när det gäller konsulter och installatörer. Men ska solvärmen slå igenom brett och stort måste tekniken göras allmänt känd inom alla byggrelaterade utbildningar. Allt ifrån arkitektutbildningar där studenterna får insikt i att husens långsidor bör orienteras mot söder och att takytorna anpassas för solvärmeapplikationer, till att VVS-utbildningar och energiprogram bör utbilda kring vikten av ackumulatortankar och hur dessa är centrala för solvärmens funktion och hur solvärmen ska samverka med andra värmekällor. Bara för att nämna några exempel.

Det finns dock undantag som lyser upp himlen. I Härnösand bedrivs sedan några år en tvåårig solenergiteknikerutbildning och som har ett växande antal elever. Halmstad Högskola är ett annat exempel där energiteknikerna läser 7 poäng solenergiteknik. Men det behövs betydligt mer för att få den bredd som är nödvändig. Solvärmen måste helt enkelt bli ett naturligt inslag i utbildningarna.

Sedan är det naturligtvis så att efterfrågan av tekniken styr intresset för att utbilda och utbildas. Frågan är bara om det är hönan eller ägget som ska komma först?

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan