SKAM DEN SOM GER SIG!

2012-06-10 13:46

Aldrig tidigare har tron på solenergin varit starkare än nu, såväl i Sverige som i många andra länder i världen. Tyskland, en av världens största ekonomier, har sedan länge varit övertygande i sina satsningar och det har förstärkts ytterligare nu när landet beslutat sig för att fasa ut kärnkraften till 2022. Och många andra länder följer efter; Österrike, Japan, Storbritannien, Spanien, Italien, USA, ja listan kan nästan göras hur lång som helst.

Och även här hemma ser vi en allt större uppslutning kring solenergin. Elnätsägare efter elnätsägare säger sig vara positiva till att ansluta solel. Allt ifrån stora aktörer som Svensk Energi, Fortum, DinEl och Öresundskraft till de mindre. Och villkoren förbättras allt mer. Elnätsföretagen i Dalarna erbjuder till exempel sina kunder 1 kr för varje inlevererad kWh solel !!

Vi ser också hur det såväl i användarledet som bland energibolag allt mer sluts upp kring solvärmen. HSB, EKSTA Bostads AB, m fl kommunala bostadsbolag, Fortum, VVS-företagen och många fler är övertygade om solvärmens fördelar, såväl på kort som på lång sikt.
I kölvattnet av detta är det därför anmärkningsvärt att regeringen i budgetpropositionen vänder helt om och sviker sitt vallöfte (Jobbmanifestet, s37) ”Ytterligare insatser görs för att stimulera utvecklingen av solceller och solvärme” genom att ta bort solvärmestödet 2012 och att inte ge besked om solelstöd 2013 och fortsätta utreda nettodebitering.

Det handlar inte enbart om energi- och värmeförsörjning utan lika mycket om tillväxt, sysselsättning och industriell utveckling. Känner inte regeringen till att det finns mer än 100 000 årsarbetstillfällen som på ett eller annat sätt har anknytning till solenergibranschen i Tyskland? Sammantaget innebär regeringens ställningstagande att svenska företag riskerar att hamna ännu längre efter den utveckling vi ser i många andra EU-länder där man stöder utvecklingen och ser
stora industriella och marknadsmässiga framsteg.

Branschorganisationen Svensk Solenergi ger emellertid inte upp. Vi är fast övertygade om solenergins betydelse och kommer arbeta vidare för utvecklingen även om vi inte får politiskt gehör. De senaste åren har vi framför allt eftersträvat att få till stånd nationella planeringsmål som kan ge en nödvändig vägledning för företag och myndigheter. Då regeringen uppenbarligen inte är intresserad att vägleda utvecklingen får vi helt enkelt se till att visa vägen med egen kraft !
Och det är många som delar övertygelsen med oss. Vi ingår nu till exempel samarbete med VVS-Företagen, PiR, SVEBIO, PellSam för att målmedvetet marknadsföra solvärme och öka tillämpningen och vi planerar att initiera motsvarande samarbeten med andra kraftfulla aktörer när det gäller solel.

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan