SPÄNNANDE UTMANINGAR FÖR SVENSK SOLENERGI

2012-06-10 13:44

Den pågående kampanjen 100 % Förnybar värme föranledde samrodnade årsmöten för branschorganisationerna Svensk Solenergi, PiR och PellSam. Den 14 april arrangerades separata årsmöten men ett gemensamt eftermiddagsseminarie med politisk inriktning där fokus låg på småskalig kraftproduktion och värmeförsörjning.

Under Svensk Solenergis sedvanliga årsmöteshandlingar redogjordes för det gångna verksamhetsåret och plan för kommande verksamhetsår. Bland annat diskuterades föreningens möjligheter att inrätta ett bemannat kansli och för detta anställa en VD eller Generalsekreterare. Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att fastställa en plan för att verkställa en etablering av ett kansli men också möjligheterna att knyta en talesperson till sig som får till uppgift att öka opinionsarbetet för föreningsangelägna frågor.

Det gemensamma eftermiddagsseminariet inleddes med anföranden av Stefan Sundelius (PellSam) som presenterade den pågående kampanjen 100 % Förnybar värme. Jan-Olof Dalenbäck (Chalmers/Svensk Solenergi) tog vid och beskrev hur direktiv och klassning i nya och befintliga byggnader påverkas av Boverkets nya byggregler. Björn Karlsson (Lunds Tekniska Högskola) gav en inspirerande föreläsning varför Sverige bör införa månadsvisa nettodebiteringar av el.

Till det gemensamma eftermiddagsseminariet hade riksdagspolitiker bjudits in för att ge sin syn på den småskaliga kraft- och värmeproduktionen. Alf Eriksson företrädde Socialdemokraterna, Per Bolund Miljöpartiet och Claes Västerteg representerade Centern. Den politiska diskussionen leddes av Gustav Melin (SVEBIO) och Lars Andrén (Svensk Solenergi).
Politikerna var väl insatta i sakfrågorna och det fanns en hel del intressanta idéer och förslag på hur den småskaliga kraftproduktionen och värmeförsörjningen kan och bör gynnas. Ett visst samförstånd kunde konstateras.

Den stora utmaningen för Svensk Solenergi är nu att fortsätta dialogen med riksdagspartierna och skapa långsiktiga spelregler för solel och solvärme i Sverige. För solel gäller det att snabbt ta ett beslut om att införa månadsavräkning av elanvändningen och ett fastprissystem som ger rimliga villkor för solelsinstallationer. För solvärmen är det viktigt att bidragsfinansieringen säkerställs, i första hand fram till 2015. Generellt är det av stor betydelse att Riksdagen inför planeringsmål för solenergi, på samma sätt som gjorts för vindkraften.

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan