SVERIGE – VÄRLDSLEDANDE PÅ SOLVÄRME

2012-06-10 13:45

Sverige var en av pionjärerna på solvärme och tidigt världsledande på området. Redan i slutet av 1970-talet byggdes de första storskaliga solvärmeprojekten. Teknik- och systemutvecklingen gjorde att svensk teknik och svenskt kunnande banade vägen för hur solvärme kunde och kan implementeras i fjärrvärmenät och för flerbostadshus.

En allt för ensidig energipolitik och inkonsekventa stödformer för solvärmen under 1980-talet gjorde att Sverige tappade frontpositionen, genom att den storskaliga solvärmetekniken helt enkelt inte fick förutsättningar att få fotfäste på marknaden.

Under senare delen av 1990-talet och framåt har Sverige som en följd av detta tappat teknikförsprånget. Idag kan en utebliven hemmamarknad konstateras och istället ligger svensk teknik till grund för omfattande storskaliga solvärmeinvesteringar i framför allt Danmark men även i Tyskland, Österrike och Holland.

Kunnandet kring den storskaliga solvärmetekniken finns emellertid kvar i vårt land, såväl i företagarled som i forskarvärlden. Det finns många anledningar till att arbeta med storskaliga solvärmeprojekt i Sverige. Den viktigaste är att företagen får en möjlighet att utvecklas industriellt. Det är också så att större projekt kräver professionella upphandlare vilket ökar kraven på och samtidigt utvecklar såväl solvärmeföretagen som de föreskrivande- och installerande leden.
För att öka intresset för storskaliga solvärmeprojekt ändrades föreskrifterna för solvärmestödet 2009. Numer är det anläggningsägaren som söker stöd vilket innebär att oavsett vad byggnaden används till är den stödberättigad. Samtidigt ökade objektsgränsen från 200 000 kr till 3 000 0000 kr. Den nya objektsgränsen innebär att det ges stöd till riktigt stora anläggningar, upp till 2 500 – 3 000 m² per objekt, beroende på solfångarens prestanda.

Svensk Solenergi har ställt sig bakom Energimyndighetens och Boverkets förslag om ett fortsatt femårigt program (2011-215) av det befintliga stödet till solvärme. Förslaget från myndigheterna finns formulerat i rapporten ”Solvärmestöd och marknadsutveckling” (kan laddas ner från www.svensksolenergi.se). Myndigheterna förordar ett fortsatt generellt stöd för solvärme och ett nytt fördubblat schablonbelopp för småhus med direktverkande elvärme som investerar i en ackumulatortank och solfångare.

Redan i år kan konstateras att förändringen av föreskrifterna till nuvarande stöd ger resultat. Andelen större objekt av den totala försäljningsvolymen ökar markant just nu. Låt oss ha en ambition att Sverige återtar en frontposition vad gäller utveckling, tillverkning och användande av solvärme!!

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan