DEN PEDAGOGISKA ENERGIUTMANINGEN

2012-06-10 13:42

Föreningen Sveriges Energirådgivare har en stor pedagogisk utmaning i att tydliggöra och föra fram de sammanhang som finns på energiområdet. Energiförsörjningen måste utvecklas och i möjligaste mån baseras på förnybar energiteknik. Några andra vägar är otänkbara, både i det kortsiktiga och det långsiktiga perspektivet.

Energianvändningen måste knytas till tydliga miljömål där olika typer av styrmedel ser till en tvärpolitisk och mer än enbart produktorienterad samverkan med strävan att uppnå högsta möjliga systemverkningsgrad. Det gemensamma målet för alla aktörer måste vara att främja resursutnyttjandet och eftersträva bästa tänkbara miljöhänsyn.

Vi har inom många områden en långt utvecklad energiteknik som är konkurrenskraftig och mogen att ta ett energiförsörjningsansvar. Genom upplysning måste brukaren få en bild av möjligheterna och inte vilseledas av att allt miljötänkande måste förknippas med någon form av uppoffring. Ett problem här vid lag är att många av de energislag som diskuteras inte sätts in i rätt sammanhang eller i rätt systemsamverkan och av den anledningen räknas ut.

I det sammanhanget har energirådgivningen en särskilt viktig funktion i samband med val av värmesystem och vid produktförsäljningen. Det finns alla möjligheter att trygga vår energiförsörjning på ett sätt som bejakar vår välfärd och som varken behöver påverka sysselsättning eller kostnadsnivåer negativt. Det finns ingen anledning att fastna ytterligare i den tillförseldebatt som till stor del varit förlamande allt sedan oljekriserna på 1970-talet.

Ska vi komma vidare i omställnings processen måste vi strikt skilja mellan produktion/omvandling och energianvändning. EnergiRådgivarna skulle föredra en progressiv energipolitik med tillväxttankar, förmåga att se sammanhang och tillgång i samverkan och en ökad tilltro på den förnybara energitekniken.

En sådan energipolitik tror vi skulle vara till stor gagn för Sveriges sysselsättning, exportintäkter, miljötillvaratagande, oavsett vad de starka krafter påstår som vill vara kvar i den ovisshet vi haft inom energiområdet under de senaste 30 åren. Nu väntar en tid som kommer att kräva kompetensförstärkning som en följd av nya byggnadsdirektiv, förändrad bostadspolitik (finansieringsförutsättningar) och EU:s nya direktiv om energieffektivitet och energitjänster och inte minst som en följd av de nya mål och medel för energirådgivningen som nyligen fastlagts.

Åter igen kan vi konstatera att informationsbehovet är stort, i första hand för att föra ut den kunskap vi besitter och den goda teknik som finns tillgänglig och nu ska implementeras på marknaden men också för att föra samman aktörerna som är med processen.

Det är av dessa skäl som energirådgivningen en gång startades och det är därför vi ser hur staten ökar satsningen på den kommunala energirådgivningen under kommande år. Föreningen Sveriges Energirådgivare har därför en enorm utvecklingspotential inom en rad olika områden.

Styrelsen ser utmaningar inom transportsektorn, inom miljöområdet och naturligtvis inom det vi kan kalla våra basfunktioner, det nätverk våra medlemmar utgör. Som ett led i detta och för att möta framtiden formas EnergiRådgivarnas tjugoandra Kongress som ett samprojekt mellan Naturvårdsverket, Vägverket och föreningen.

Föreningen vill sätta beteende, människan och människans möjligheter i fokus och hur miljön får en tydligare betydelse för våra energival. Transportsektorn är viktig och har sannolikt de största utmaningarna framför sig.

Därför är vi glada att Vägverket ser föreningen som en viktig budbärare och vägledare. Ta del av nätverket, knyt kontakter, kom till Rosersberg och EnergiRådgivarnas Kongress den 7-8 juni. Program och innehåll formas i skrivande stund och kommer att presenteras på vår hemsida så snart det färdigställts.

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan