INTEGRERAD SOLVÄRMETEKNIK VINNER MARKNADSFRAMGÅNGAR

2012-06-10 13:43

Nu ökar marknaden för solvärme i Sverige. På några år har försäljningen av villasolvärmesystem fördubblats och i allt högre grad integreras tekniken som en del i konventionella system. Som exempel kan nämnas att flera företag erbjuder solfångare som komplement till varmvattenberedare.

I den här typen av system utrustas varmvattenberedaren med all solfångarutrustning direkt från fabrik. Detta förenklar såväl upphandlingen för konsumenten som installationsarbetet. I just dessa systemkombinationer är allt färdigt från fabrik. Installatören behöver inte dimensionera eller kostnadsberäkna materialet och genom fabriceringen från fabrik blir installationsarbetet betydligt enklare än vad det varit tidigare.

Vi kan inom en rad teknikområden se hur solvärmen tilldrar sig allt större intresse och just ambitionen att integrera tekniken i olika systemlösningar är allt mer populärt. Pelletsbranschen är ett sådan exempel. Många pelletsföretag har under senare tid visat intresse för och inlett samarbete med solvärmebranschen. I ett pelletssystem, oavsett som det rör sig om mindre anläggningar för småhus eller större projekt för flerbostadshus, blir kombinationen med solvärme intressant ur flera aspekter. Först och främst är de båda energislagen förnybara och inhemska, något som politiskt ligger väl i tiden men som också marknaden efterfrågar i allt större utsträckning. För konsumenten ökar bekvämligheten med solvärme, då eldningssäsongen i det närmaste halveras. Systemtekniskt bidrar solvärmen med att höja verkningsgraden då den så kallade låglasteldningen kan undvikas. I det sammanhanget är det också intressant att se hur solvärmen många gånger blir ett billigare alternativ än att elda bränsle med låg verkningsgrad under sommartid.

Dagens solfångare har en väl utvecklad prestanda. Vi har i Sverige huvudsakligen arbetat med en plan solfångarkonstruktion och fortfarande är denna teknik marknadsledande. En av fördelarna är att de plana solfångarna går att integrera i taket och därmed estetiskt tilltalande. För flerbostadshus finns det solfångarkonstruktioner som är en del av hustaken. Solfångaren levereras som färdiga takkassetter vilket gör monteringen enkel och kostandseffektiv och solfångaren blir i detta fall både värmeproducent och taktäckningsmaterial. De plana solfångarna har generellt en verkningsgrad på strax över 50%.

Det vi kallar vacuumsolfångare tilldrar sig allt större intresse. Den här typen av solfångare importeras från tillverkare i Europa och nu under senare år i större omfattning från Kina. Vacuumrörstekniken skiljer sig både tekniskt och estetiskt från de plana solfångarkonstruktionerna. Prestandan är generellt bättre men priset är å andra sidan högre.

Ett solvärmesystem är förhållandevis enkelt uppbyggt. Byggtekniskt placeras solfångarna huvudsakligen på byggnadens tak men kan i speciella fall även markplaceras eller monteras på en vägg. Mellan solfångarna och värmelagret dras rörledningar som transporterar värmen till en varmvattenberedare eller ackumulatortank. Normalt är det en enkel differenstermostat som reglerar anläggningen genom att jämföra temperaturen i solfångarna med värmelagrets temperatur. När temperaturen är några grader högre i solfångarna starts solkretsen och stängs av när temperaturen är utjämnad. Många solväremleverantörern har utvecklat så kallade drivpaket där alla mekaniska delar i solkretsen sitter förmonterade från fabrik. Det här underlättar monteringsarbetet en hel del och säkerställer både drift och funktion.

För såväl villamarknad som för flerbostadshus dimensioneras solvärmen i första hand för att klara varmvattenbehovet sommartid. Generellt ger solfångarna ungefär 500 W / m² i dimensionerande effekt vilket på årsbasis ger ett värmetillskott på 350 – 600 kWh / m², beroende på typ av solfångare och i vilken systemutformning de ansluts. Utbytet ökar t ex om man väljer vacuumrör eller låter solfångarna arbeta mot en låg arbetstemperatur, t ex genom en väl temperaturskiktad ackumulatortank. Rätt dimensionerade solvärmesystem täcker ungefär hälften av en normalfamiljs årliga varmvattenbehov, oavsett om det gäller en lägenhet i flerbostadshus eller enskilda småhus. Man kan också dimensionera upp solvärmeanläggningen för att klara delar av värmebehovet, framför allt märks värmetillskottet under sen vår och tidig höst. I de fall solvärmen kombineras med fastbränsle kan man i princip halvera eldningssäsongen, även en bra bit upp i landet.
I de fall solfångarna ska bereda tappvarmvatten för en normalfamilj på 4 personer räcker det med 3 – 6 m² solfångare. Ska solvärmen även bistå med en del av värmebehovet får arean öka till motsvarande 8 -10 m², beroende på typ av solfångare och storlek på ackumulatortank. Varje m² solfångare klarar att värma 50 – 100 liter ackumulatorvolym, förhållandet mellan area och volym avgörs av typ av solfångare och system. En bra isolerad ackumulatortank säkerställer en bra funktion.

En av de stora fördelarna med solvärme är att behovet av köpt energi minkar. Man kan säga att en solvärmeinnehavare betalar en del av sitt värme- och varmvattenbehov i förskott. Solvärmeanläggningen blir mer lönsam ju mer energipriserna stiger. I system med fastbränsle ökar också bekvämligheten högst märkbart då eldningssäsongen i det närmaste halveras. Generellt blir det också en bättre systemverkningsgrad då låglasteldning kan undvikas.

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan