KALLSINNLIGT ELBEROENDE

2012-06-10 13:42

När det här skrivs i slutet av december håller kylan ett fast grepp om Falkenberg. På min väg ner till tågstationen blossar kinderna upp i en frisk rödkall färg och fötterna sparkar undan årets första pudersnö.

Kylan ger inte bara möjligheter till lek och uteliv, den gör oss också påmind om den sårbarhet vårt samhälle varje vinter utsätts för. Med årets förlängda sommar och nederbördsfattiga höst har 2002 blivit ett så kallat torrår. Tillgången på kraft är begränsad vilket leder till att elpriserna stiger kraftigt men också att andelen ”smutsig”, importerad kraft ökar.

I det allvarliga läge vi befinner oss i kan man tycka att regeringens passivitet är egendomlig. Som en av få vinnare är det inte självklart att staten vill agera just nu. Staten och kraftproducenterna tjänar stora pengar för varje prisökning på elen. Lättförtjänta pengar kan tyckas men det kan stå sig dyrt. Alla de företag som inte bundit upp sina elpriser kommer att se sina resultat förändrade och som alltid får den enskilde konsumenten bära ett stort lass.

Accelererande energikostnader kommer att göra sig påminda för oss alla. Staten måste i detta prekära läge agera kraftfullt och tydligt. Det är viktigt att vi en gång för alla inser problematiken med effekttopparna i systemet och kreativt antar den utmaning detta innebär.

Nu kan vi verkligen se behovet av en kvalitativ och kvantitativ energirådgivning som kan vägleda användarna mot en effektivare energianvändning och en omställning från elberoendet.

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan