Höstmörker i en ljus omgivning

2012-12-10 15:02

Hösten gör sitt antågande. I skrivande stund är det den 20 augusti och även om värmen håller sig kvar och solens kraft fortfarande är påtaglig så gör höstmörkret sig påmint. Kvällarna blir kortare och lite svalare och det är dags för en ny härlig årstid att ta över.

Året har så här långt varit omvälvande på många sätt och vis. Och även för oss i energisektorn bjuds det på ständiga överraskningar. Vem hade till exempel väntat sig en el-prisutveckling med prisnivåer som stundtals inte varit så låga på tolv år (!), och detta efter två tidigare vintrar med en helt motsatt situation? Mer väntat var kanske att utredningen om nettodebiteringen drar ut på tiden och nu väntas klar först till sommaren 2013. Allt medan solcellsförsäljningen slår nya rekord ute i världen. I Tyskland finns det 300 W solceller per invånare. Hade vi presterat det i Sverige hade vi producerat knappt 3 TWh solel här, inte illa. Och på solvärmeområdet är det inte sämre. I Österrike är det nu installerat 0,5 m2 solfångare per invånare, fantastiskt. Skulle vi mäktat med det i Sverige hade det motsvarat en årlig produktion av 2 TWh solvärme, vilket motsvarar ungefär 2 % av vår totala värmelast. Spännande tanke.

Det känns som om vi famlar oss fram i ett mörker och inte ser ljuset i omvärlden. Att vi även på våra breddgrader kan använda solljuset för omvandling till el och värme. Inte bara för ett bra och effektivare resursutnyttjande och en möjlighet att öka vår energiförsörjning med förnybar energi, utan också för att minska vår miljö- och klimatpåverkan. Och dessutom kunna skapa en hel del arbetstillfällen. Redan 2004 var det 2800 årsarbetstillfällen inom solvärmebranschen i Österrike och i Tyskland påstås det att 130 000 sysselsätts inom solelsbranschen. Inte illa!

Och nu finns det dessutom belägg för att den förnybara energin är en av anledningarna till de låga el-priserna. Så frågan är vad vi väntar på?

Lars Andrén

www.drivkraft.nu

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan