Soliga vinterfunderingar

2012-12-10 15:03

Medan snön yr utanför fönstret och kylan plötsligt gjort entré finns det mycket som lyser upp i tillvaron. Jag har under mina föreläsningsturnéer runt om i landet kunnat konstatera att allt fler kommuner satsar friskt och målmedvetet på solenergin. I Halmstad finns det till exempel ett politiskt mål att årligen investera ett antal miljoner i solenergianläggningar under pågående mandatperiod, i Karlstad togs ett beslut att investera i 3 000 m2 solenergianläggningar före 2010 års utgång. Sundsvall har nyligen investerat i två större hybridanläggningar där solfångarna levererar såväl el som värme. Jag har sett omfattande solcellsinvesteringar i Jönköping och en fantastisk badanläggning i Eslöv. Värnamo gör det på sitt sett, där inrättas ett eget solvärmebidrag för att stimulera villaägare att investera i solfångare. Och för att inte tala om Kungsbackas kommunala bostadsbolag Eksta som konsekvent investerat i solvärme sedan sent 1970-tal och nu har över 7 500 m2 solfångare i sitt fastighetsbestånd. Minst sagt imponerande! Nu tänjer Eksta Bostads AB dessutom på gränserna genom att i projektet Vallda Heberg (se www.valldaheberg.se) investera i solvärme som ska täcka 40 % av de 130 bostädernas årsvärme- och tappvarmvattenbehov. Äldreboendet i samma område ska få 40 % av sin fastighetsel från solceller. Det är inte utan att jag blir hoppfull för framtiden och allt mer övertygad om solenergins betydelse för en hållbar energiförsörjning.

Lite skugga faller dock över optimismen. Som en följd av indragna investeringsstöd för solvärmeanläggningar har marknadsvolymerna minskat rejält och företagen går på knäna. Anslagna medel för solelsinvesteringar räcker inte på långa vägar till antalet ansökningar, vilket också hämmar marknadsutvecklingen och framför allt industrins möjligheter att växa och möta den internationella konkurrensen. Varför har vi ingen nationell färdplan för solenergin, på samma sätt som det finns för vindkraften?

Även om solen står lågt nu och lyser med sin frånvaro är det en resurs att räkna med, även i Sverige. Det räcker till exempel att använda en procent av Sveriges area med solceller eller solfångare som har trettio procent verkningsgrad för att täcka hela landets årliga energibehov. Ett ordinärt, söderorienterat villatak (cirka 100 m2) tar emot 5 gånger som mycket solinstrålning som husets totala energianvändning under ett år. Genom att balansera kraft och värme över årstiderna skulle det inte vara allt för visionärt att tänka sig att tio procent av vårt totala el-behov (14-15 TWh) producerades av solceller och tio procent av vårt samlade värmebehov (drygt 10 TWh) från solfångare. Det är något att fundera över när vi nu under vintern hämtar ut kWh från våra kraftverksdammar som kunnat lagras från sommar till vinter tack vare solcellernas produktion under sommarhalvåret. På samma sätt som vi kunnat lagra biobränsle helt utan värmeförluster, för vinteranvändning med hjälp av solvärme under sommarhalvåret. Det är inte utan att solen lyser upp även så här års!

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan