EKSTA ETT FÖREDÖME I SOLENS TECKEN !!

2012-06-10 13:49

Att använda solvärme och biobränsle för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten är ingen nyhet i Sverige. Vad som däremot är nyheter för många är att det finns bostadsbolag som gjort detta med stor framgång sedan 30 år tillbaka!!

En av pionjärerna och en av de mest framgångrika är EKSTA Bostads AB i Kungsbacka. Allt sedan sent 1970-tal har bolaget konsekvent investerat i solvärme och de allra flesta tillämpningarna i kombination med biobränsle. Drygt 6000 m² solfångare finns i fastighetsbeståndet, med en total byggnadsarea på cirka 270 000 m². Under senare år kan även ett intresse för solel konstateras. EKSTA har idag knappt 800 m² solceller i drift.

Det som utmärker EKSTA är konsekvensen i sina investeringar i förnybar energiteknik. Biobränsle i form av pellet och briketter utgör basen för uppvärmningen. Ungefär 20% av årsvärme- och tappvarmvattenbehovet försörjs av solfångare. Detta gör EKSTA helt unika i Sverige.

Det mest intressanta är att bolaget hittat en ekonomi i sina solvärmeinvesteringar och idag kan EKSTA stoltsera med betydligt lägre uppvärmningskostnader än allmännyttans genomsnitt.

Orsakerna är många. För det första har bolaget byggt upp en intern kunskap kring solvärmetekniken. Den interna kunskapen kommer till nytta vid upphandling men också i sitt förvaltande av anläggningarna. EKSTA har med all önskvärd tydlighet visat för såväl arkitekter och konsulter som VVS-entreprenörer att konsekvent optimera förutsättningarna för solvärme. Allt ifrån husens väderstrecksorientering och taklutning till utformning och design av värmesystemen bör i möjligaste mån främja användandet av solenergi. På så vis kan investeringarna både tekniskt och ekonomiskt effektiviseras med ambitionen att skapa en konkurrenskraftig och hållbar energiförsörjning.

I sin iver och målmedvetenhet har EKSTA också varit med att utveckla solvärmetekniken med syftet att förenkla implementeringen men framför allt göra solvärmen ännu mer konkurrenskraftig. EKSTA var till exempel med och visade intresse för den takintegrerade solfångaren som dåtidens ledande solvärmeföretag, TeknoTerm, utvecklade. EKSTA var också med och utvecklade en solfångare som blev ett naturligt byggelement i huskonstruktionen, de så kallade takkasetterna. Med det här engagemanget har EKSTA haft en stor betydelse för solvärmens utveckling för användande i flerbostadshus.

Kombinationen biobränsle och solvärme har EKSTA sett som särskilt intressant. Bolaget använder lokalproducerad pellet och briketter.
Tidigt såg man möjligheterna för solvärmen att ta sommarlasterna vilket dels skapar system med högre verkningsgrad men också anläggningar med lägre servicebehov. Solvärmen kan med fördel ersätta biobränsleeldning under sommartid när verkningsgraden och lönsamheten för bränslepannor är som lägst.
Solvärmen hjälper till att effektivisera anläggningarna och får särskilt bra konkurrenskraft mot så kallad låglasteldning. Framgångarna har inte uteblivit.
EKSTA är unika med sin andel solvärme i fastighetsbeståndet. Som ett resultat av sitt val av värmeförsörjning kan också bolaget stoltsera med synnerligen låga värme- och förvaltningskostnader.

Ambitionsnivån fortsätter och under senare år har EKSTAintresserat sig för lågenergihus. Bolaget har byggt flera så kallade passivhus och sett fördelarna med de låga drift- och underhållskostnaderna. Det är också vedertaget att det knappast går att uppnå passivhusstandard utan att i någon form utnyttja solenergi. Passivhus är välisolerade och har täta konstruktioner.
Det gör att andelen värmebehov sjunker. Solvärmen får i dessa sammanhang en särskild betydelse. I några av EKSTAs kommande objekt kommer solvärmen att stå för 40% av det totala värme- och tappvarmvattenbehovet. För att minska behovet av köpt energi ytterligare har nu bolaget även börjat investera i solceller. På så vis går utvecklingen mot nollenergihus och i framtiden är det inte otänkbart att EKSTA förvaltar plusenergihus. Det vill säga byggnaden omvandlar mer energi
med hjälp av solfångare och solceller än den totala energianvändningen. Det är inte utan att det hade varit intressant att fundera över vilken väg utvecklingen tagit om EKSTA fått vara vägledande?

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan