ENERGITEKNIKER – ETT FRAMTIDSYRKE I SVERIGE OCH GLOBALT

2012-06-10 13:48

Behovet av energitekniker har aldrig varit större än nu. Globalt står mänskligheten för en gigantisk utmaning vad gäller omställningen av vår energiförsörjning. Världens i särklass största handelsvara – oljan – ska fasas ut och ersättas av andra energibärare och ny energiteknik.

Andra ändliga resurser ska också ersättas och det kommer att bli en enorm förflyttning av kapital, från vissa regioner till andra men också mellan olika teknikområden. Parallellt med detta måste det tas ett globalt ansvar för miljö- och klimatfrågorna, vilket kommer att påverka vilka energibärare som möter en ljus framtid. Ny energiteknik ska utvecklas och viss befintlig kommer att förstärkas. Befintliga energirelaterade teknikområden kommer att expandera men det kommer också att skapas helt nya. För den här omställningen kommer det att efterfrågas energitekniker, det måste helt enkelt vara en av de mest intressanta yrkeskategorierna vi kan se just nu.

Sverige har synnerligen goda förutsättningar att klara energiomställningen. Vi har stora tillgångar på förnybar energi, inte minst biobränsle och vattenkraft. Vårt land har också goda förutsättningar för såväl vindkraft som solenergi. Vid sidan om detta är vi ett högteknologiskt land med intressant innovationshistoria och tillverkningsindustri. Sverige står med andra ord väl rustade att gå in i den nya tidsåldern baserad på förnybar energi och förnybar energiteknik.

Det är glädjande att se hur Högskolan i Halmstad år från år fyller sina energiprogram och årligen utexaminerar ett stort antal duktiga energitekniker. Och ni kommer att behövas, både i Sverige och utomlands. Idag står den förnybara energitillförseln för knappt 50 % i Sverige, i Tyskland ligger motsvarande siffra under 10 % !! Vi har en lång väg att gå i Sverige och än längre i många andra länder ute i världen. Energikompetens kommer att bli eftertraktad, var så säkra på det.

Sverige ligger i en internationell frontlinje när det gäller utnyttjande av förnybar energi. Biobränsleutnyttjandet stod 2010 för mer tillförsel (ca 125 TWh) än all kärnkraft och vattenkraft tillsammans. Tillförseln ökade med ungefär 12 TWh bara under fjolåret !! Även vindkraften expanderar kraftigt. Det tog 20 år att bygga ut den första TWh vindkraft i vårt land. I fjol tillförde vindkraften ca 3,5 TWh elkraft och prognoserna för 2011 är att det kommer investeras i ytterligare 1,5-2 TWh. Vindkraften är en av de starkaste tillväxtområdena i många länder och industrigengren skriker efter arbetskraft, även i Sverige. Inom solenergiområdet går det lite långsammare i Sverige än i många andra länder i Europa. Inom EU stod solkraften för en större utbyggnad än vindkraft i effekt räknat (solel 13 GW – vindkraft 11 GW). De sägs att det finns omkring 100 000 årsarbetstillfällen i Tyskland som kan relateras till solenergibranschen. 

Så det är nog en underdrift i påståendet att behovet av energitekniker aldrig har varit större än nu. Och det kommer att öka. Vi är inne i en omställningprocess av vår energiförsörjning som ställer stora krav på kunskap och kompetens samtidigt som vi står inför stora miljö- och klimatutmaningar. Räddarna i nöden finns i den förnybara energin som inte bara ska försäkra vår framtida energiförsörjning utan också rädda oss från rådande miljö- och klimathot. Vid sidan om detta kommer teknikområdet bjuda på starka tillväxtmöjligheter och många, många nya arbetstillfällen!!

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan