SOLENERGI – KRAFTFULL OCH KONKURRENSKRAFTIG!

2012-06-10 13:49

Solenergi är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solens strålar kan användas för att generera både el och värme. Inom vissa områden till en överlägsen ekonomi och alltid utan miljö- och klimatpåverkan!

Solfångare för värme ochvarmvatten är alltid intressant. Byggnader och anläggningar med varmvattenbehov under ommaren är utmärkta tillämpningsområden. Solvärme är speciellt intressant i de fall den kombineras med biobränslen. Under sommaren, när förbränningstekniken arbetar med låga verkningsgrader, kan solvärmen stå för hela försörjningen.

De flesta solvärmesystemen i Sverige finns installerade i småhus och där tekniken standardiseras allt mer. Detta innebär att installationsarbetet blir allt enklare och betydligt mer driftsäkert, samtidigt som konkurrenskraften ökar.

Det finns också andra spännande tillämpningar där solvärme med fördel kan användas. Vi ser till exempel en ökad marknad för solvärmesystem till flerbostadshus och mindre fjärrvärmesystem, men även för utomhusbad, idrottsplatser och campinganläggningar ökar intresset. Under senare år har också inkopplingar direkt mot fjärrvärmekulvertar ökat markant. Allt fler fjärrvärmebolag ser fördelar i att komplettera sina nät med solvärme! Den stora fördelen med att kombinera solvärme och biobränsleeldning, i såväl stora som mindre projekt, är att den totala systemverkningsgraden förbättras vilket ger lägre driftskostnader och mindre utsläpp men också ett bättre resursutnyttjande.

Solvärme kan i stort sett komplettera vilken värmeanläggning som helst. Vi ser allt fler värmepumpstillverkare som komplettera sina värmepumpar med solvärme. Även konventionella varmvattenberedare får i allt större utsträckning solvärme som naturligt tillval.

Den moderna svenska solvärmetekniken är mogen att konkurrera med (eller snarare komplettera) de etablerade energislagen. Tveka inte, solenergi är det självklara valet!

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan