SVENSK SOLENERGI BLIR EN ALLT STARKARE AKTÖR I ENERGISVERIGE!

2012-06-10 13:50

Under senare år har branschorganisationen Svensk Solenergi haft en kraftig tillväxt av företagsmedlemmar vilket gett ökade resurser men också större krav. Som en följd av detta anställer Svensk Solenergi från och med 1 februari 2012 Li Lindström som ansvarig för organisationens kansli.

Det här ger ökade möjligheter att serva Svensk Solenergis drygt 80 företags­med­lemmar och samtidigt öka såväl det interna som externa informationsarbetet. Förhoppningen är också att kunna öka servicen till de många intressenter, inte minst privatpersoner, som kontaktar föreningen.

Li Lindström kommer ursprung­ligen från våra nordligaste breddgrader men bor och verkar i Stockholm. Li beskriver sig själv som medelålders, lagom ödmjuk och vansinnigt förtjust i integritet och gemensamt ansvar för världen vi delar. Ett stort intresse för teknik­området och en övertygelse att solenergin är underutnyttjad väckte intresse för den utlysta tjänsten. Li har lång erfarenhet från att ta hand om olika organisationer och har som ambition att bygga vidare på de goda administrativa rutiner som byggts upp inom Svensk Solenergi.

Svensk Solenergis framgångsrika opinionsarbete kommer att fortsätta under 2012. Genom Li kan föreningen  intensifiera arbetet med egna resurser men ska naturligtvis också fortsätta samarbetet med andra aktörer, som verkar i samma riktning som vi själva.  Det är fler och fler som delar vår vision att solenergi är en viktig del i det svenska energi­systemet och att svenska företag tillhör de ledande i Europa.

Fjolåret var händelserikt på många sätt. Investeringsstödet för solvärme togs efter dryga 10 år bort, solelstödets framtid lyser med sin frånvaro och nettodebiterings långbänk blir bara längre. Men det hände också en hel del bra saker som visar att Svensk Solenergis arbete och ambi­tioner är målmedvetet och ger resultat. Medieexponeringen under 2011 fick till exempel stor framgång som bland annat resulterade i 682 media­genomslag med de insatser vi gjort med vår PR-byrå! Ett annat exempel är att Svensk Solenergi är representerade i de arbetsgrupper som Energimyndig­heten satt samman vad avser att utreda och göra potentialstudier för såväl solel som solvärme. Det är också intressant att se hur ett växande antal elbolag erbjuder sina kunder allt förmånligare leveransvillkor för inlevererad solel!

Föreningens opinionsarbete har också omfattat en rad samaktiviteter med andra organisationer och företag där vi fört fram våra argument för en ökad användning av solenergi i Sverige. Bland dessa aktiviteter kan nämnas debattartiklar med HSB, Svenska Natur­skydds­föreningen, Telge Energi och många andra. Det här ger en ökad legitimitet och acceptans för vårt arbete att förbättra förutsättningarna för solenergin i Sverige.

Och årets arbete har nu tagit en rivstart. Inte bara genom Lis försorg utan också för att vi oförtrutet arbetar vidare med våra viktigaste sakfrågor. I januari upp­vaktade vi till exempel energiminister Anna-Karin Hatt och hennes närmaste medarbetare.

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan