Kontakt

Handbok för kombinerade sol- och biovärmesystem

Hur kombinerar vi solenergi med biobränsle på bästa sätt? Den här handboken är skriven just för er som ställer er denna fråga. Handboken är praktiskt inriktad och skriven så att man kan läsa ett kapitel och få en god behållning utan att behöva läsa från pärm till pärm.

Boken är speciellt intressant för er som jobbar med solvärme och biobränsle. Innehållet går på djupet vad avser systemdesign och kombinationsmöjligheter mellan solvärme och biobränsleanläggningar.

beställ boken

Innehållsförteckning