Solenergiboken


SolenergibokenFör fackfolk som vill veta mer om lönsamma lösningar med solvärme.

Solenergin är bra både för ekonomin och miljön. Med denna bok kan du bli en riktig guru på solenergi. Här står det om verkningsgrader och solfångarnas tekniska uppbyggnad.

En komplett bok för dig som inte nöjer dig med att skrapa på ytan vad gäller solenergi. Solenergi är gedigen bok som går in på detaljer. Detaljer som kan vara nog så viktiga.

Boken är en djupdykning i ämnet. Med nyckeltal och praktiska tillämpningar blir den ändock inte bara teoretisk utan ovanligt användbar för alla som vill fördjupa sig i ämnet. Bland det som tas upp kan nämnas passiv solvärme, luftburen solvärme, solkyla, solvärme för utomhusbad, campinganläggningar, flerbostadshus och villor. Det finns också ett omfattande avsnitt om solel.

Ur innehållet: Solvärme för flerbostadshus, småhus, utomhusbassänger, campingplatser, idrottsanläggningar, skolor och industri. Solfångarkonstruktioner., systemlösningar och olika former av värmelager. Solel, luftburen solvärme, passiv solvärme och solkyla. Ekonomi, dimensionering och verkningsgradsformler. Upphandling samt tips på dimensioneringsprogram.
Utgiven på förlaget Svensk byggtjänst.

Köp boken här!

Innehållsförteckning

Förord

Solvärmens användningsområden
Flerbostadshus
Småhus
Utomhusbassänger
Campingplatser
Idrottsanläggningar
Skolor

Industri Storskalig solvärmeteknik -Dimensionering/kalkyl
-Korttidsvärmelager
-Säsongsvärmelager
-Nyckeltal
-Drift och underhåll

Solvärmeanläggningens olika delar
Solfångaren
-Princip och konstruktioner
-Plana solfångare
-Dränerande solfångare
-Placering Vakuumsolfångare

Koncentrerande solfångare
Lågtempererade (pool)solfångare
Verkningsgrad
-Värmeproduktion
-SP-tester-Marknadsöversikt Solkretsen
-Komponentinnehåll
-Drivpaket
-Cirkulationspump
-Reglerventil – flödesmätare
-Backventil – magnetventil
-Smutsfilter
-Påfyllning och avtappning
-Expansionskärl/dräneringskärl
-Styrning och övervakning
-Värmebärare Värmeväxlaren
-Rörslinga/rörbatteri
-Plattvärmeväxlare Värmelager
-Ståltankar
-Groplager
-Bergrumslager
-Lerlager
-Saltlager/kemisk värmepump

Småskaliga värmelager
-Ackumulatorsystem

Systemteknik
-Systemprinciper

Checklista/funktionskontroll

Solvärme för flerbostadshus
Användning
Takintegrerade solfångare
Dimensionering
-Nyckeltal
-Värme- och tappvarmvattenbehov -Solfångararea och ackumulator- volym
– Värmeproduktion
-Systemkombinationer

Montering
-Platsbyggda solfångare
-Förtillverkade solfångare
-Fabriksmonterade solfångare

Drift och underhåll
Solvärme för småhus
Användning
Dimensionering
Nyckeltal
Systemkombinationer
-Solvärme och el, ackumulatorpanna
-Solvärme och fossilbränsle (gas/olja)
-Sol och pellets
-Sol och ved
-Solvärme och lokala eldstäder
-Kökspanna
-Vattenkylda lokala eldstäder
-Sol och värmepump
-Kulvertsystem
-Tappvarmvattensystem

Drift och underhåll

Solvärme för utomhusbassänger
Energi- och värmedata
Direkta system – oglasade solfångare
-Funktion – direkta system
-Solfångarplacering
-Dimensionering

Indirekta system – glasade solfångare
-Funktion – indirekta system
-Solfångarplacering
-Dimensionering

Nyckeltal för energi och ekonomi
Drift och underhåll
Sammanfattning

Solel
Historik
Teknik
Användningsområden Dimensionering/beräkningsexempel
Framtid

Ekonomi & lönsamhetsberäkning
Olika beräkningssätt
Praktiskt exempel, mall för lönsamhetsberäkning

Upphandling
Inventering
Upphandlingsformer
-Kravspecifikation

Faktaavsnitt
Solinstrålning
-Effekt/fakta
-Energi/tillgång
-Väderstreck-utbyte
-Dimensionering

Övrig solvärmeteknik
-Passiv solvärme
-Termosifonsystem
-Luftsolvärme
-Solkyla
-Solskorsten-Solar Chimney

Dataprogram – solenergi
Fakta om svensk solvärme
Historik
Framtid
Potential

Referens- och litteraturlista

Telefonlista

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan