Solvärmeboken

För villaägare, privatpersoner och rörinstallatörer.

Sol och värme är något som vi svenskar sällan kan få nog av. I den här boken presenteras solvärmen som den billiga och miljövänliga energi den är.

Är du intresserad av miljöanpassat byggande är det här definitivt boken för dig.

Här får du lära dig det mesta om solfångare och solvärmesystem. Kortfattat presenteras alla fördelar och sånt som kan vara nödvändigt att veta för att göra en bra solvärmeinvestering.  Solvärmeboken är helt enkelt oumbärlig för dig som ska investera i solvärme och den har sålts i över 15 000 exemplar !

Boken är en praktisk lathund som snabbt kan ge dig svar på de vanligaste och viktigaste frågorna.

Med tanke på hur mycket pengar det finns att spara på denna typ av uppvärmning gör Solvärmeboken extra intressant.

Ur innehållet: Termosifonsystem. Poolsolfångare. Luftsolvärmesystem. Solceller-solel. Solvärme i kombination med el, gas, värmepump, fjärrvärme, vedeldning, pellets m.m. Bygg din egen solfångare. Ekonomi och lönsamhetsberäkningar.

Köp boken här!

Innehållsförteckning:

Inledning  7
Historik  8
Framtid  11
Vad är solvärme?  12
Passiv solvärme  13
Termiska solfångare  13
Dränerande system
Glykolsystem
Brinesystem
Termosifonsystem
Poolsolfångare
Luftvärmesystem
Solceller/sol-el  16

Lathund  19

Solinstråling  20
Verkningsgrad  21
Värmeutbyte  21
Täckningsgrad  22

Ekonomi  25
En syn på ekonomi  25
Projekt EKSTA  26
Kostnad och besparing  29
Stödformer till svensk solvärme  30

Samspel i värmesystemet  31
Systemval  31
Val av ackumulatorvolym  32
Konstruktion av ackumulatortank
Kombisystem  35
Solvärme och el (ackumulatorpanna)  35
Solvärme och gas/olja  36
Dockning mot befintlig oljepanna
Dockning mot ny oljepanna
Solvärme och pellets  39
Solvärme och vedpanna  40
Solvärme och kökspanna  40
Solvärme och värmepump  42
Solvärme i kulvertsystem (fjärrvärme)  43
Anslutning till befintlig tank  45
Anslutning till varmvattenberedare  47
Solvärmesystem till sommarstugor  48
Ombyggnad av äldre solvärmesystem  49

Planera din installation  50
Bygglov  50
Väderstreck och taklutning  50
Placering  52
Dimensionering  54
Systemval och design  56
Generell energiåtgång i småhus  58

Bygg din egen solfångare  59
Studiehandledning  60
Självbyggarkurser  60

Färdigbyggda solfångare -nyckelfärdig system  62
Kontakta en lokal installatör  62
Upphandlingsformer  63
Detta kan du göra själv  64
Kostnadsberäkning  64
Marknadsöversikt  65

Komponenter i systemet  67
Plana solfångare  67
Vakuumrörsolfångare  69
Annan teknik  70
Montering på olika taktäckningsmaterial  70
Reglerutrustning  71
Cirkulationspump  72
Backventil/magnetventil  73
Påfyllning och avtappning  73
Expansionskärl/dräneringskärl  73
Värmelager  74
Plattvärmeväxlare  74

Övertagande och funktionskontroll  75
Funktion  75
Livslängd  75

Checklistor  77
Energitabeller  79
Ordlista  84
Symboler  86
Litteratur  87
För dig som vill veta mer  90
Tack till!  91

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan