Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

DrivKraft

DrivKraft Andrén AB erbjuder entusiasmerande föredrag och intresseväckande böcker. Under många år har Lars Andrén (som äger och driver Drivkraft) ägnat sig åt solenergi, värmefrågor, förnybar energi, ny byggteknik och allt som hör till dessa ämnen. DrivKraft Andrén AB informerar och entusiasmerar människor att se möjligheter, spara pengar och leva mer klimatsmart.

Med den kunskap som Lars Andrén besitter har han fått en mängd uppdrag i olika sammanhang. Nedan är några av dem:

 • Lars Andrén har sedan många år deltagit i Vi i Villas expertpanel.
 • Sedan 1994 har han varit ordförande i Svensk Solenergi.
 • Han har verkat som ordförande i föreningen Sveriges Energirådgivare.
 • Han har även varit ordförande i Etik & Energi.

Hans insatser för miljön har bland annat givit Lars Andrén Falkenbergs kommuns miljöpris. Lars Andrén är också medarrangör till världens första klimatneutrala musikfestival (www.rockfesten.se).

 

Få en energikick på något av Lars föredrag!

Lars Andren

Kunskap om energi förmedlas bäst med engagemang, glädje och just energi.

I Lars Andréns föredrag blandas viktig och seriös kunskap om solenergi och kloka tankar om förnybar energi med en hel del eftertanke vad gäller vår energianvännding. Allt detta med sprudlande glad energi som ser till att insikterna trivs och fastnar i lyssnarnas medvetanden. Nedan kan du se ett litet exempel från ett föredrag.

Genom åren har tusentals människor tagit del av ny spännande kunskap under trivsamma former. Energifrågorna och möjligheterna med den nya tekniken berör alla – vi använder ju energi allihop.

Läs mer om Lars Andréns föredrag »

 

Böcker

Spara pengar och miljö genom att läsa någon av Lars böcker!

Lars Andrén har hela sitt liv varit nyfiken på och engagerad i solenergi, villavärme och förnybar energi samt energieffektivt byggande. All den kunskap som han genom åren fått är samlad i en handfull böcker. I böckerna visar han på ett lättförståeligt och intresseväckande sätt hur vi kan arbeta med de olika områdena. Vi kan spara både pengar och miljö genom dessa erfarenheter.

Läs mer om Lars Andréns böcker »

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan