Föredrag & webbinarier

Vill du lära dig mer om förnybara energikällor och förstå fördelarna? Det bästa sättet att
börja sätta sig in i frågan är genom en inspirerande och sakkunnig föreläsning!

Lars Andrén erbjuder föreläsningar och utbildningar kring solenerg (såväl solel som solvärme), framtidens värmesystem, energieffektivt byggande och förnybar energi i allmänhet. Ämnen som alltid uppskattas och tilldrar sig stort intresse.

På ett lättsamt och sakligt sätt anpassar Lars Andrén föredragens innehåll och omfång för olika målgrupper. DrivKraft Andrén AB arrangerar också seminarier och konferenser på tema energi & miljö. Lars Andrén har en mångårig och unik erfarenhet med en spännande bredd.  Varmt välkommen med din förfrågan!

Mina expertisområden

Solenergi

Tillämpa solenergi, såväl solel som solvärme, i en liten & stor skala”

Hållbarhet

Hur vi ställer om till en hållbar energiförsörjning med förnybara energislag.

Energifrågor

Smart energieffektivisering i små & stora fastigheter.

Ekonomisk besparing

Lönsamma energiinvesteringar för fastigheter, från villa till industribyggnader.

Föredragsexempel

Nedan ser du några exempel på föredrag och utbildningar. Självklart kan innehåll och omfång anpassas för olika målgrupper, allt ifrån enskilda villaägare till lantbrukare, fastighetsutvecklare, konsulter och arkitekter och industriföreträdare.

SOLEL, ENERGILAGER & LADDSTOLPAR

Bli din egen el-leverantör

Solelsmarknaden växer lavinartat, i Sverige och internationellt. Tekniken utvecklas och konkurrenskraften ökar. Allt fler visar intresse för solceller, hybridpaneler, laddstolpar och energilager. DrivKraft kan erbjuda målgruppsanpassade föreläsningar och utbildningar som ger en bred inblick i var tekniken står idag. Lars Andrén har en mångårig erfarenhet kring solenergi och solel och kan på ett tankeväckande sätt presentera det senaste kring teknik, system, dimensionering, lagar och regelverk samt bidrag och kostnader. Lars är en av landets mest anlitade solelsföreläsare och håller cirka 100 -150 föreläsningar och utbildningar per år. Föreläsningarna riktar sig till olika målgrupper, så som villaägare, bostadsrättföreningar, lantbruk, industri och fritidsverksamheter.  Innehåll och omfång anpassas allt efter uppdragsgivarens önskemål.

Ur innehållet:

 • Genomgång av aktuell solcellsteknik
  energilager och laddstolpar
 • Inkoppling, regelverk och praktiska tips
 • Bidrag, el-certifikat och möjligheter till ROT-avdrag
 • Väderstrecksorientering och taklutning
 • Dimensionering, ekonomi och lönsamhetskalkyl
 • El-handelsvillkor
 • Offertgranskning, garantivillkor och allehanda certifikat (t.ex. taksäkerhet och elsäkerhet m.m.)
 • Försäkringsfrågor
 • Uppföljning, förvaltning, drift och underhåll
 

Föredrag och utbildningarna riktar sig till: villaägare, mäklare, lantbrukare, fastighetsutvecklare, investerare, fastighetsförvaltare, energikonsulter, ägare av fritidsanläggningar,  Energi- och Klimatrådgivare, installatörer, energibolagsanställda, återförsäljare med flera.

FÖRNYBAR ENERGITEKNIK

Lösningar med sol, vind, vattenkraft & biobränsle

Människans medvetenhet om hållbar utveckling ökar och därmed också efterfrågan på miljövänlig och förnybar energiteknik. Ekonomin är som alltid avgörande, men även andra värden styr våra val. Du som i yrket hanterar energifrågor får här fördjupade kunskaper om effektiva lösningar med förnybar energiteknik.

Under föreläsningen tar vi en titt i kristallkulan för att se.:

 • Utvecklingen av de förnybara energislagen
 • Hur energisystemet kommer att se ut i framtiden
 • Vad kan vi förvänta oss i framtiden när det gäller ekonomi, miljö, klimat och energilagring
 • Vad kommer energin att kosta?
 • Potentialen för solenergi, vindkraft och biobränslen
 • Vad vi kan vänta oss av energieffektivisering, miljö och etik

 

Föredraget riktar sig till: fastighetsägare, bostadsbolag, förvaltare, kommuntjänstemän, energibolag, energikonsulter, arkitekter och politiker.

VÄRMESYSTEM FÖR SMÅ HUS

Hur du halverar din värmekostnad

Det finns stora vinster i att göra ett väl genomtänkt val av värmesystem, inte minst för plånboken men också för miljön och klimatet. Valet beror på husets förutsättningar men också på hur du som villaägare ser på bekvämlighet, driftsekonomi och miljön. Här presenteras vilka steg du ska ta för att välja det värmesystem som passar dina behov bäst och som samtidigt kan ge stora ekonomiska besparingar.

Ur innehållet:

 • Husets befintliga energianvändning och besparingspotential
 • Villaägarens krav på bekvämlighet, driftskostnader och miljöhänsyn
 • För- och nackdelar med värmepump, fjärrvärme, pelletseldning, vedeldning, solvärme
 • Lönsamhetskalkyler.

 

Föredraget riktar sig till: husköpare, villaägare, mäklare, energikonsulter, Energi- och Klimatrådgivare, installatörer, småhusfabrikanter och återförsäljare.

SOLENERGI – SOLVÄRME/SOLEL

Kombinationslösningar för storskalig användning

Solenergi växer som lönsamt alternativ, för tillämpningar såväl enskilt som i kombination med andra energislag. Här får du en grundlig marknadsöversikt när det gäller teknik, systemval och ekonomi med fokus på storskalig användning. Solenergi erbjuder också bra lösningar ur ett miljöetiskt perspektiv.

Ur innehållet:

 • Förnybar energi i allmänhet
 • Marknadsutveckling för solel och solvärme
 • Solelenergins bidrag till att bygga plusenergihus
 • Passiv solvärme
 • Luftburen solvärme
 • Solvärme för utomhusbassänger
 • Solkyla
 • Solel och solvärme: Dimensionering, kostnadsjämförelse, när passar vad bäst?
 • Solvärme: Teknik, system, dimensionering, tillämpning, ekonomi.
 • Solel: Teknik, system, dimensionering, tillämpning, ekonomi.

 

Föredraget riktar sig till: energikonsulter, energibolagspersonal, politiker, Energi- och Klimatrådgivare, installatörer och återförsäljare, fastighetsutvecklare, finansiärer med flera.

SOLVÄRME FÖR SMÅHUS

Effektiva kombinationer med olika värmekällor

Det finns flera effektiva sätt att utnyttja solvärme för småhus, flerbostadshus, lantbruk och industrier. Solvärme kan med fördel kombineras med befintliga värmesystem och klara uppvärmning och varmvattenförsörjningen från tidig vår till sen höst. Föreläsningen ger värdefull kunskap om hur du går tillväga för att installera solvärme med bästa tekniska och ekonomiska resultat.

Ur innehållet:

 • Genomgång av aktuella solfångare på marknaden
 • Systemval och dockning till pellets, ved, värmepump och elpanna
 • Hur du optimerar väderstrecksorientering och taklutning
 • Dimensionering och lönsamhetskalkyl
 • Föredraget/utbildningen riktar sig till: villaägare, fastighetsutvecklare, förvaltare, investerare , småhusproducenter, energikonsulter, Energi- och klimatrådgivare, installatörer, återförsäljare, politiker med flera.

PASSIVHUS

Energieffektivt byggande

En föreläsning eller halvdagsutbildning om passivhus och energieffektivt byggande. Vilka normer gäller, vad innebär det att bygga Passivhus och går det att genomföra även vid ombyggnad? Föreläsningen tar upp vad begreppen nollenergihus och plusenergihus innebär och vilka regelverk som styr utvecklingen.

Är det till och med möjligt att bygga off-grid på affärsmässiga grunder? En rad praktiska tips för nyproduktion och vid ombyggnad beskrivs ingående. Under föreläsningen gås också de ekonomiska förutsättningarna igenom.

I samband med föreläsningen säljs Lars Andréns Passivhusbok till rabatterat pris. Föreläsningen eller halvdagsutbildningen kan anpassas i sitt innehåll och omfång efter önskemål.

Föredraget/utbildningen riktar sig till: villaägare, energikonsulter, Energi- och Klimatrådgivare, installatörer, återförsäljare, fastighetsutvecklare, finansiärer med flera.

ETT RIKT LIV

Inspirationföreläsning om ett lyxigt ekoliv

Visst vill vi alla leva ett rikt liv? Men hur gör man och vad är det egentligen som är viktigt i livet?

Föreläsningen på tema Ett rikt liv är en annorlunda upplevelse där våra vägval och vardagsliv betraktas med syfte att ge tid för eftertanke men också inspiration hur vi kan njuta av tillvaron lyxigt och rikt men samtidigt på ett hållbart sätt.

Genom lättsamma anekdoter och vackra bilder förklarar Lars Andrén hur vi genom att göra lite andra val, se saker från ett annat perspektiv och bryta in­vanda mönster kan förbättra vår hälsa, livskvalité och miljö.

Föreläsningen passar bra för att ge inspiration till företag och organisationer som vill ge anställda och kunder en lite annorlunda kick off!