Föredragsexempel

Nedan ser du några exempel på föredrag och föreläsningar. Självklart kan Drivkraft skräddarsy ett föredrag som passar just er målgrupp. Ring eller maila Lars Andrén för ytterligare information.

SOLEL
– BLI DIN EGEN EL-LEVERANTÖR

Idag kan villaägare producera sin egen el med hjälp av solceller eller småskalig vindkraft. Föreläsningen tar upp det senaste inom teknikområdet solel, vilka investeringsstöd som gäller och den förestående nettodebiteringen och vilka möjligheter det finna att sälja och leverera el till nätet.
Ur innehållet:

 • Genomgång av aktuell solcellsteknik
 • Inkoppling, regelverk och praktiska tips
 •  Investringsstöd, el-certifikat och möjligheter till ROT-avdrag
 • Väderstrecksorientering och taklutning
 • Dimensionering, ekonomi och lönsamhetskalkyl
 • Småskalig vindkraftsteknik

Föredraget riktar sig till: villaägare, energikonsulter, energirådgivare, installatörer, återförsäljare

Solelsföredrag 2018 (pdf)

FÖRNYBAR ENERGITEKNIK
– LÖSNINGAR MED SOL, VIND OCH BIOBRÄNSLE

Förnybar energMänniskans medvetenhet om hållbar utveckling ökar och därmed också efterfrågan på miljövänlig och förnybar energiteknik. Ekonomin är som alltid avgörande, men även andra värden styr våra val. Du som i yrket hanterar energifrågor får här fördjupade kunskaper om effektiva lösningar med förnybar energiteknik.

Ur innehållet:
Utvecklingen av de förnybara energislagen • Vad kan vi förvänta oss i framtiden när det gäller ekonomi och miljö • Vad får energin kosta? • Potential för solenergi, vindkraft och biobränslen • Frågor kring energieffektivisering, miljö och etik.

Föredraget riktar sig till: fastighetsägare, bostadsbolag, förvaltare, kommuntjänstemän, energibolag, energikonsulter, arkitekter, installatörer och återförsäljare.

Välkommen med din förfrågan på föredrag om Förnybar energiteknik »

Föredragsbilder: Fornybarenergi_sol_bio_och_vind_Drivkraft_2012

 

VÄRMESYSTEM FÖR SMÅHUS
– HUR DU HALVERAR DIN VÄRMEKOSTNAD

Det finns stora vinster att göra på ett väl genomtänkt val av värmesystem, inte minst för plånboken. Valet beror på husets förutsättningar, men också på hur du som villaägare ser på bekvämlighet och miljö. Här presenteras vilka steg du ska ta för att välja det värmesystem som bäst passar dina behov.

Ur innehållet:
Husets befintliga energianvändning och besparingspotential • Villaägarens krav på bekvämlighet, driftskostnader och miljöhänsyn • För- och nackdelar med värmepump, fjärrvärme, pelletseldning, vedeldning, solvärme m m • Lönsamhetskalkyler.

Föredraget riktar sig till: villaägare, energikonsulter, energirådgivare, installatörer och återförsäljare.

Välkommen med din förfrågan på föredrag om Värmesystem för småhus»

Föredragsbilder: Att_valja_varmesystem_for_smahus_Drivkraft_2012

 

SOLENERGI
– LÖSNINGAR FÖR STORSKALIG ANVÄNDNING

SolenergiSolenergi växer som lönsamt alternativ, för tillämpningar såväl enskilt som i kombination med andra energislag. Här får du en grundlig marknadsöversikt när det gäller teknik, systemval och ekonomi med fokus på storskalig användning. Solenergi erbjuder också bra lösningar ur ett miljöetiskt perspektiv.

Ur innehållet: Solenergi, vad är det? • Solvärme, hur ser utvecklingen ut i Sverige och internationellt? • System för villor, fl erbostadhus, fjärrvärme och fritidsanläggningar.

Föredraget riktar sig till: fastighetsägare, bostadsbolag, förvaltare, kommuntjänstemän, energibolag, energikonsulter, arkitekter, installatörer, återförsäljare

Välkommen med din förfrågan på föredrag om Solenergi »

Föredragsbilder: Solforedrag_komplett_Drivkraft_2012

 

SOLVÄRME FÖR SMÅHUS
– EFFEKTIVA KOMBINATIONER MED OLIKA VÄRMEKÄLLOR.

Solenergi för småhusDet finns flera effektiva sätt att utnyttja solvärme för småhus. Solvärme kan kombineras med befi ntligt system och an helt lösa uppvärmningen av hus och tappvatten från vår till höst. Här får du värdefull kunskap om hur du går tillväga ör att installera solvärme.

Ur innehållet: Genomgång av aktuella solfångare på marknaden • Systemval och dockning till pellets, ved, värmepump och elpanna • Hur du optimerar väderstrecksorientering och taklutning • Dimensionering och lönsamhetskalkyl.

Föredraget riktar sig till: villaägare, energikonsulter,
energirådgivare, installatörer, återförsäljare

Välkommen med din förfrågan på föredrag om Sovärme för småhus »

Föredragsbilder: Solenergi_for_smahus_Drivkraft_2012

 

PASSIVHUS
– ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE

Passivhus - energieffektivt byggandeEn föreläsning om passivhus och energieffektivt byggande. Vilka normer gäller, vad innebär det att bygga Passivhus och går det att genomföra även vid ombyggnad?
Föreläsningen tar upp vad begreppen nollenergihus och plusenergihus innebär och vad som händer inom EU. En rad praktiska tips för nyproduktion och vid ombyggnad beskrivs ingående. Under föreläsningen gås också de ekonomiska förutsättningarna igenom.
I samband med föreläsningen säljs Lars Andréns nya handbok i ämnet till rabatterat pris. Föreläsningen kan anpassas i sitt innehåll och omfång efter önskemål.

Välkommen med din förfrågan på föredrag om Passivhus »

Föredragsbilder: Passivhus_Drivkraft_2012

ETT RIKT LIV
– INSPIRATIONSFÖRELÄSNING OM ETT LYXIGT EKOLIV

Ett rikt livVisst vill vi alla leva ett rikt liv? Men hur gör man och vad är det egentligen som är viktigt i livet? Föreläsningen på tema Ett rikt liv är en annorlunda upplevelse där våra vägval och vardagsliv betraktas med syfte att ge tid för eftertanke men också inspiration hur vi kan njuta av tillvaron lyxigt och rikt men samtidigt på ett hållbart sätt.
Genom lättsamma anekdoter och vackra bilder förklarar Lars Andrén hur vi genom att göra lite andra val, se saker från ett annat perspektiv och bryta in­vanda mönster kan förbättra vår hälsa, livskvalité och miljö. Föreläsningen passar bra för att ge inspiration till företag och organisationer som vill ge anställda och kunder en lite annorlunda kick off!

Välkommen med din förfrågan på föredrag om Ett rikt liv »

Föredragsbilder: Ett_rikt_liv_Drivkraft_2012

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan