Konferenser

ARRANGÖR AV KONFERENSER OCH SEMINARIUM
DrivKraft Andrén AB har under många år arbetat med att arrangera konferenser och seminarier på tema miljö och energi. Konferenserna spänner över ett brett område, allt ifrån Mat i Storkök till exkursioner i Kalmarsund för att se det unika havsbaserade vindkraftsprojektet Utgrunden.

Lars Andrén har med sina ordförandeskap i Svenska solenergiföreningen och Föreningen Sveriges Energirådgivare arrangerat ett stort antal föreningsmöten i form Årsmöten, Kongresser och traditionella konferenser, vilket framkommer i konferensmaterialet.

Finns det intresse att genomföra en konferens på miljö- eller energitema är Ni varmt välkomna att höra av er. DrivKraft Andrén AB kan ge idéuppslag och kostnadsförslag utifrån individuella förfrågningar.
På återhörande!

Drivkraft har varit medarrangör i ett stort antal konferenser och seminarium. Här nedan presenteras några av dessa.

SOL OCH VINDRESA
Följ med på en endagsexkursion till Falkenberg, hallandskommunen som visat framfötterna på energi- och miljöområdet. Dagsutflykten varvar praktik och teori och vi lovar en minnesvärd dag i solens och vindens tecken. Möt solvärmen i olika användningsområden, allt ifrån det storskaliga till den småskaliga villasolvärmen.

TEKNIK DAGAR
– ENERGITEKNIK FÖR NUTID, FRAMTID OCH ETT HÅLLBART SAMHÄLLE.
Vi är överens om vad vi vill åstadkomma, nämligen ett hållbart energisystem. Vi är överens om att
energirådgivning är en viktig del i omställningsarbetet. Vi är överens om att vi har användbar kunskap och teknik. Nu gäller det bara att använda den!

GRATIS FÖRNYBAR OCH REN – VINDEN OCH SOLEN ÄR IDAG LÖNSAM ENERGI!
Under två dagar fick deltagarna i seminarieform och genom studiebesök möta ”Goda Exempel” inom området Hållbar Energi. Det fanns tid för diskussion kring aktuella frågeställningar om sol och vind.

FORDON & DRIVMEDEL. LÄGRE KOSTNADER OCH RENARE MILJÖ.
Fordons- och drivmedelskonferensen riktad till alla användare av fordon, inom såväl den privata som offentliga sektorn. Konferensen presenterade dagens möjligheter till sänkta kostnader och mindre miljöpåverkan genom att ta ett helhetsgrepp kring teknik, ekonomi och miljö.

DEN HÅLLBARA KOMMUNEN
En endagskonferens där det diskuterades vilka övergripande mål som behöver sättas och vilka steg som måste tas på kort och lång sikt som leder till ekonomisk och ekologisk balans i en kommun. De som gör vägvalet nu blir en vinnare i framtiden.

SOLKLART SOLVÄRME
Svenska solenergiföreningen – SEAS årliga Branschdag, denna gång i Stockholm och med Birka Energi som värd.

 

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan