Prislista

DrivKraft Andrén AB är ett informations- och utbildningsföretag som håller föredrag kring solenergi, biobränsle och framtidens värmesystem. Ämnen som alltid uppskattas och tilldrar sig stort intresse. På ett lättsamt sätt kan DrivKraft Andrén AB anpassa sina föredrag mot olika målgrupper.

DrivKraft Andrén AB arrangerar också seminarier och konferenser på tema energi & miljö. Lars Andrén har mångårig erfarenhet och kan lämna flertalet referenser från såväl mindre som större arrangemang.
Varmt välkommen med din förfrågan!

WEBBINARIER PÅ TEMA SOLENERGI
– Solel eller solvärme, alternativt en mix
Webbinarie 1-2 timmar för önskvärd målgrupp (villaägare, bostadsrättföreningar, företag/industri, lantbruk m.fl.)
Pris: 6 000 kr – 8 000 kr beroende på förberedelsebehov och omfattning


PRISLISTA FÖREDRAG OCH UTBILDNINGAR

SOLEL
– Bli din egen el-leverantör
Kvällsinformation för allmänheten.
Pris: 9 200:-

SOLVÄRME FÖR SMÅHUS
-effektiva kombinationer med olika värmekällor
Kvällsinformation för allmänheten.
Pris: 9 200:-

BIOBRÄNSLE – VED, PELLETS, BRIKETTER I KOMBINATION MED ACKUMULATORTANK OCH SOLVÄRME
Kvällsinformation för allmänheten.
Pris: 9 200:-

ATT VÄLJA VÄRMESYSTEM FÖR SMÅHUS
– hur du halverar din värmekostnad
Kvällsinformation för allmänheten
Pris: 9 200:-

ENERGIPOLITIK OCH ENERGIHUSHÅLLNING
– förnybar energiteknik, lösningar med sol, vind och bio
Dagkurs för fackfolk, politiker etc.
Pris: 14 000:-

PASSIVHUS – Energieffektivt byggande
En föreläsning för fackfolk, om passivhus och energieffektivt byggande. Vilka normer gäller, vad innebär det att bygga Passivhus och går det att genomföra även vid ombyggnad?
Pris: 14 000:-

ETT RIKT LIV
Genom lättsamma anekdoter och vackra bilder förklarar Lars Andrén hur vi genom att göra lite andra val, se saker från ett annat perspektiv och bryta in­vanda mönster kan förbättra vår hälsa, livskvalité och miljö.
Pris: 9 200:-

SOLVÄRME OCH/ELLER BIOBRÄNSLE
Dagkurs för fackfolk (VVS-installatörer, konsulter, arkitekter, kommunanställda).
Pris: 14 000:-

TEMAN och/eller WORKSHOP – VALFRITT KURSUPPLÄGG
Offereras separat.

Resekostnader och eventuell logi tillkommer. Framtagning av dokumentation ingår ej. Moms tillkommer på samtliga priser.

För övriga uppdrag typ konferencier, debattledare eller liknande lämnas offert.

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan