Villkor

VID OMBOKNING ELLER AVBOKNING GÄLLER:
Återbud 0-7 dagar före aktivitet debiteras 55% av full avgift
Återbud 8-15 dagar före aktivitet debiteras 30 % av full avgift
Återbud 16-30 dagar före aktivitet debiteras 10 % av full avgift
Framtagning av original för dokumentation ingår ej om inte så avtalats.

RABATT
Vid bokningar omfattande fler än 3 sammanhängande dagar lämnas offert.
Vid samtliga kurser och föredrag lämnas 10% rabatt på DrivKrafts boksortiment.

FORCE MAJEURE
I händelse av utebliven kurs som orsakats av sjukdom eller andra omständigheter som DrivKraft Andrén AB inte kan påverka, t.ex. snöhinder, strejk eller förseningar i allmänna kommunikationer kan inga anspråk riktas mot DrivKraft.

BOKNING
e-posta Din förfrågan eller bokning till info@drivkraft.nu eller ring 070 53 585 80.

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan