Guider inför en solelinstallation

De här guiderna ska underlätta för er som står inför en solelinstallation.
Dessa innehåller allmänna råd och en praktisk checklis ta. Målet är att underlätta vägen från idé till en
färdiginstallerad och drifttagen anläggning.

Guide för solelinstallationer

Den här guiden ska underlätta för er som står inför en solelinstallation.
Guiden innehåller allmänna råd och erfarenheter från referensanläggningarna
i Värö-Stråvalla och en praktisk checklista. Checklistan är tänkt att ge
handfasta tips med utgångspunkt från erfarenheter från församlingar som investerat i solcellsanläggningar. Målet är att underlätta vägen från idé till en färdiginstallerad och drifttagen anläggning.

Solel för bygdegårdar

Solens strålar är kraftfulla och innehåller stora mängder energi. Solstrålarna är svåra att lägga
ägaranspråk på och träffar användarna direkt, utan några mellanhänder. Solenergin är gratis och
kan omvandlas till el och värme utan några rörliga kostnader. Ur ett mänskligt perspektiv är solens
energi dessutom oändlig. Solenergi är verkligen något att satsa på!

Solel för lantbruk

Det här är en broschyr med allmänna råd och checklistor för er som ska investera i en
solcellsanläggning. Broschyren innehåller viktiga och handfasta tips för att skapa en trygg
affär med bästa tänkbara utfall, både tekniskt och ekonomiskt. Tanken är att underlätta
vägen från idé till en färdiginstallerad och drifttagen anläggning