Bioenergi

EKSTA ETT FÖREDÖME I SOLENS TECKEN

Att använda solvärme och biobränsle för uppvärmning och
beredning av tappvarmvatten är ingen nyhet i Sverige. Vad som däremot är
nyheter för många är att det finns bostadsbolag som gjort detta med stor
framgång sedan 30 år tillbaka!

Läs mer

KOMBINATIONEN SOLVÄRME OCH BIOBRÄNSLE

Kombinationen solvärme och biobränsle är ett intressant val såväl för villaägare som för innehavare av större fastigheter. Allt sedan solvärmen introducerades i slutet av 1970-talet har biobränsleanvändare varit en viktig målgrupp för solvärmeföretagen. Solvärmen hjälper på ett naturligt sätt till att öka systemverkningsgraden och bidra till ett bättre resursutnyttjande.

Läs mer

UTMANANDE KUNSKAPSÖVERFÖRING

Den svenska solvärmemarknaden befinner sig i en utmanande situation. Intresset för tekniken växer lavinartat och konkurrenskraften stärks kraftfullt i takt med ökande energipriser. Allt fler beställare efterfrågar solvärme vilket ställer högre krav på leverantörer och föreskrivande led samt återförsäljare och installatörer.

Läs mer

KONVERTERINGSHYSTERI!!

Att konvertera är inget nytt men vad är det vi egentligen ska omvända oss till? Vilka värmealternativ kan erbjuda en långsiktig hållbarhet, finns det över huvudtaget?

Läs mer

OBEROENDE, OBEROENDE OCH OBEROENDE!!

Jag tänker tillbaka på den gångna vintern. Känner hur vinterkylan hade ett järngrepp om mig. Och alla andra. Hur vi gick och huttrade i snödrivorna, konverserade om snödjup, minusgrader och om att det aldrig ville släppa sitt grepp om oss.

Läs mer

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan