Energi & Miljö

INTEGRERAD SOLVÄRMETEKNIK VINNER MARKNADSFRAMGÅNGAR

Nu ökar marknaden för solvärme i Sverige. På några år har försäljningen av villasolvärmesystem fördubblats och i allt högre grad integreras tekniken som en del i konventionella system. Som exempel kan nämnas att flera företag erbjuder solfångare som komplement till varmvattenberedare.

Läs mer

KALLSINNLIGT ELBEROENDE

När det här skrivs i slutet av december håller kylan ett fast grepp om Falkenberg. På min väg ner till tågstationen blossar kinderna upp i en frisk rödkall färg och fötterna sparkar undan årets första pudersnö.

Läs mer

DEN PEDAGOGISKA ENERGIUTMANINGEN

Föreningen Sveriges Energirådgivare har en stor pedagogisk utmaning i att tydliggöra och föra fram de sammanhang som finns på energiområdet. Energiförsörjningen måste utvecklas och i möjligaste mån baseras på förnybar energiteknik. Några andra vägar är otänkbara, både i det kortsiktiga och det långsiktiga perspektivet.

Läs mer

ETT LJUST ÅR FÖR SOLENERGIN!

Smedjebacken 130, Sävsjö 160, Höör 50, Västervik 120 och i Kalix 70 personer, det har förmodligen aldrig varit så stort solintresse som under 2003.

Läs mer

I SKUGGAN AV ANNA LINDH

Energifrågorna känns plötsligt så små, så betydelselösa. I skuggan av det som hänt Anna Lindh har jag svårt att fokusera tankarna på annat, se några sammanhang och sortera de funderingar och händelser som omger mig just nu.

Läs mer

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan