Energimagasinet

NY KAPACITET GER NYA MÖJLIGHETER!

Svensk Solenergi tar nu steget och anställer Li Lindström som kansli­ansvarig från och med 1 februari 2012. Under senare år har vi fått en kraftig tillväxt av företagsmedlemmar vilket nu möjliggör en halvtids­anställning. Därmed får vi väsentligt ökade möjligheter att serva våra nu drygt 80 företags­med­lemmar och samtidigt öka såväl det interna som externa informationsarbetet.

Läs mer

SKAM DEN SOM GER SIG!

Aldrig tidigare har tron på solenergin varit starkare än nu, såväl i Sverige som i många andra länder i världen. Tyskland, en av världens största ekonomier, har sedan länge varit övertygande i sina satsningar och det har förstärkts ytterligare nu när landet beslutat sig för att fasa ut kärnkraften till 2022.

Läs mer

SVERIGE – VÄRLDSLEDANDE PÅ SOLVÄRME

Sverige var en av pionjärerna på solvärme och tidigt världsledande på området. Redan i slutet av 1970-talet byggdes de första storskaliga solvärmeprojekten. Teknik- och systemutvecklingen gjorde att svensk teknik och svenskt kunnande banade vägen för hur solvärme kunde och kan implementeras i fjärrvärmenät och för flerbostadshus.

Läs mer

DEN POLITISKA AMBITIONEN FÖR SOLENERGI MÅSTE HÖJAS!

Dialogen med Riksdagspartierna pågår och intensifieras allt mer. Situationen för solenergin, både solel och solvärme, är inne i en avgörande situation med anledning av att finansieringen av nuvarande stödsystem inte är säkrad för 2011 och framåt.

Läs mer

SPÄNNANDE UTMANINGAR FÖR SVENSK SOLENERGI

Den pågående kampanjen 100 % Förnybar värme föranledde samrodnade årsmöten för branschorganisationerna Svensk Solenergi, PiR och PellSam. Den 14 april arrangerades separata årsmöten men ett gemensamt eftermiddagsseminarie med politisk inriktning där fokus låg på småskalig kraftproduktion och värmeförsörjning.

Läs mer

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan