Övriga publikationer

SVENSK SOLENERGI BLIR EN ALLT STARKARE AKTÖR I ENERGISVERIGE!

Under senare år har branschorganisationen Svensk Solenergi haft en kraftig tillväxt av företagsmedlemmar vilket gett ökade resurser men också större krav. Som en följd av detta anställer Svensk Solenergi från och med 1 februari 2012 Li Lindström som ansvarig för organisationens kansli.

Läs mer

SOLENERGI – KRAFTFULL OCH KONKURRENSKRAFTIG!

Solenergi är ett självklart val inom en rad olika användningsområden. Solens strålar kan användas för att generera både el och värme. Inom vissa områden till en överlägsen ekonomi och alltid utan miljö- och klimatpåverkan!

Läs mer

EKSTA ETT FÖREDÖME I SOLENS TECKEN !!

Att använda solvärme och biobränsle för uppvärmning och beredning av tappvarmvatten är ingen nyhet i Sverige. Vad som däremot är nyheter för många är att det finns bostadsbolag som gjort detta med stor framgång sedan 30 år tillbaka!!

Läs mer

ENERGITEKNIKER – ETT FRAMTIDSYRKE I SVERIGE OCH GLOBALT

Behovet av energitekniker har aldrig varit större än nu. Globalt står mänskligheten för en gigantisk utmaning vad gäller omställningen av vår energiförsörjning. Världens i särklass största handelsvara – oljan – ska fasas ut och ersättas av andra energibärare och ny energiteknik.

Läs mer

SOLENERGIN BEHÖVER LÅNGSIKTIGHET

Solens strålar är gratis och i ett mänskligt perspektiv oändliga. I omvandlingsfasen till el eller värme tas inga resurser i anspråk, vilket gör solenergin miljö- och klimatneutral. Trots dessa unika fördelar utnyttjas solens riktligt flödande energi allt för lite i Sverige.

Läs mer

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan