Vi i Villa

Lars Andrén skriver regelbundet energiartiklar för en rad olika tidningar. Som ordförande i Svenska Solenergiföreningen och tidigare i Föreningen Sveriges Energirådgivare och Etik & Energi blir Lars ofta tillfrågad att skriva såväl faktaartiklar som debattinlägg. Hans specialkunskap kring värmesystem för småhus har resulterat i återkommande artiklar för en rad olika villatidningar, där Vi i Villa är den mest kända och största. Sedan många år ingår Lars också i Vi i Villas expertpanel för energifrågor.

Önskas texter eller artikelunderlag är du varmt välkommen att ställa en förfrågan så returneras ett idéuppslag och prisindikation. DrivKraft Andrén AB har ett brett bildarkiv att föreslå bilder ifrån om så önskas.

Till vänster finner du ett urval artiklar från lite olika tidskrifter och publikationer.

BILLIGA OCH ENKLA ÅTGÄRDER GER STORA BESPARINGAR

Det finns idag möjlighet att bygga hus som klarar sig på 8 000 kWh (tillförd energi) per år för uppvärmning, tappvarmvattenberedning och hushållsel. Det gäller bara att bygga klokt, ta tid på sig och planera projekteringen noga.

Läs mer

SKA DU BYTA VARMVATTENBEREDARE?

För alla er som ska köpa en elektrisk varmvattenberedare finns det nu en unik möjlighet att välja ett system som halverar driftkostnaden för tappvarmvattenbehovet. Med hjälp av solfångare reduceras el-användningen med cirka 50%, för en normalfamiljs tappvarmvattenberedningen under ett år.

Läs mer

EKSTA – LÖNSAM SOLVÄRME FÖR FLERBOSTADSHUS

Är det verkligen sant att man kan få 30-35% av årsvärmebehovet från solfångare, undrar jag lite nyfiket när jag nyligen passerade Kungsbacka?

Läs mer

TEKNIKNIVÅ – KUNSKAPSNIVÅ

Vi har en hög teknisk kunskapsnivå i Sverige, som är väl förankrad i forskarled och bland innovatörer, tillverkare och entreprenörer. Ibland underskattas eller bortses kunskapstillgången. Om vi bättre såg och högre värderade de tillgångar som finns runt omkring oss skulle vi mer rationellt nå de mål vi sätter upp. Detta gäller inte minst de mål vi satt inom energiområdet.

Läs mer

PASSIV SOLVÄRME -NATURLIG OCH GRATIS VÄRME!

ad känns mer naturligt efter denna underbara sommar än att utnyttja den rikligt och gratis flödande solinstrålningen. Idag finns en etablerad teknik av så kallade aktiva system, som kan omvandla solstrålarna till el eller värme. Från en solcell utvinns elektricitet direkt.

Läs mer

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan