Villa Fakta

SOLVÄRME PÅ FRAMFART OCH DEN LÖNAR SIG I LÄNGDEN …

Nu ökar intresset och försäljningen av solfångare i Sverige. Sedan år 2000 har försäljningen av villasolvärme tredubblats och under 2006 ökat installationerna med hela 25%! Framför allt beror det på att konkurrenskraft har förbättrats avsevärt under senare tid. Solstrålarna är gratis medan andra energislag ökar kraftigt i pris.

Läs mer

STARK TILLVÄXT FÖR SOLVÄRME I VILLA!

Under senare år, som en stadig trend sedan år 2000, har solvärmeförsäljningen ökat kraftigt i Sverige. I princip har den årliga försäljningen fördubblats sedan nuvarande investeringsstödet infördes 1 juni, 2000 vilket motsvarar en årlig tillväxttakt på 10-25%!

Läs mer

STARK TILLVÄXT FÖR SOLENERGIN!

Solenergin är på framfart. Markandstillväxten är stor såväl för solel som för solvärme. I takt med ökande energipriser, en allt större miljömedvetenhet och framför allt en bredare kunskap och större tilltro för tekniken kan vi konstatera ett växande intresse.

Läs mer

SOL OCH PELLETS NU ATT RÄKNA MED – STANDARDISERADE SYSTEM FÖR VILLAMARKNADEN

Allt fler upptäcker fördelarna med att kombinera solvärme och pellets. Och det finns flera anledningar till detta; det är två förnybara energislag, inhemska och som ger minimal påverkan på miljön.

Läs mer

DRA NYTTA AV SOLSTRÅLARNA

Gör som många andra, dra nytta av de gratis flödande solstrålarna. Genom att modernisera din värmeanläggning med solfångare kan bränslesäsongen halveras, värmesystemets flexibilitet öka och driftkostnaderna sänkas rejält.

Läs mer

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan