Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

Det har varit många spännande och berikande år som ordförande i Svensk Solenergi. En resa från att ha varit en relativt liten intresseorganisation, som företrädesvis arbetade för solvärmens utveckling, till att bli en kraftfull branschorganisation som påverkar och framgångsrikt skapar allt bättre förutsättningar för solenergin i Sverige.

Jag är självfallet mycket stolt, glad och hedrad att få denna uppskattning för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.