Kontakt

Med Lars mångåriga arbete med förnybar energi och det faktum att han sitter med i ett par vindkraftsstyrelser har han inbjudits att skriva en krönika för tidskriften Svensk Vindkraft.