Kontakt

Referenser

Lars Andrén är en av Skandinaviens mest anlitade föreläsare på tema solenergi med en unik kunskap kring solel och solvärme –  både vad avser bredd och djup. Lars är med sin sakkunskap och lättsamma framtoning mycket omtyckt och flitigt anlitad. Nedan presenteras ett axplock av referenser. Önskas någon speciell referens kan det naturligtvis ombesörjas efter förfrågan.

Som energi-och klimatrådgivare bl.a. för Vallentuna kommun utanför Stockholm, anlitade jag Lars Andrén som talare vid ett digitalt solels-seminarium i slutet av maj 2020.

Under det mötet fick både småhusägare och bostadsrättföreningar mycket bra information om hur solel fungerar och vad man ska tänka på både beträffande installationer och det ekonomiska. Åhörarna som även fick möjlighet att ställa frågor, var mycket nöjda med informationen och de svar de fick.

Vallentuna Kommun

Lars kom till Halmstad Energi och Miljö för att inspirera och lära oss mer om solenergi. Med stor entusiasm visade han på ett lättsamt sätt bra information om solceller. Han har mycket kunskap och det blev en bra diskussion om hur vi kan driva vår paketering av solceller vidare. Hans entusiasm smittar av sig!

Produktionschef, Halmstad Energi och Miljö

Vi anlitade Lars Andrén att tillsammans med vår tidigare ordförande, Johanna Olesen, att moderera Svensk Vindkraftförenings konferens i samband med föreningens 30-års jubileum i Kalmar 2016. Vi blev mycket nöjda, moderatorerna varvade insikter och åsikter på ett samstämmigt sätt. Lars fick stor uppskattning för sitt sätt att leda konferensen, där han med sin kunskap kring energi kunde ställa intressanta frågor till föredragshållarna.

Inte bara för frågans skull utan också för att stimulera publiken att engagera sig och debattera. I uppdraget ingick också att från konferensen mejsla ut vad som är viktigast för Svensk Vindkraftföreningen att fokusera på i framtiden. Med publikens hjälp skapade moderatorerna ett manifest för föreningen!

Vi kan verkligen rekommendera Lars som moderator till den här typen av event, han bidrar med energi!

Ordförande Svensk Vindkraftförening

Som Klimat- och Energirådgivare i Alvesta kommun har jag anlitat Lars Andrén som föreläsare vid ett stort antal tillfällen i kommunen. Lars kan som få entusiasmera och sprida kunskap på ett humoristiskt och sakligt sätt.

Hans föreläsningar har genom åren varit väldigt välbesökta vilket är extra roligt för mig som arrangör. Under dom senaste åren har vi arrangerat Lars för såväl en professionell publik som för enskilda villaägare – och alla har varit lika nöjda med Lars framträdande!

Energi- och Klimatrådgivare i Alvesta kommun sedan 2002

Slussen.biz bedriver, förutom vår populära installationsportal, även kursverksamhet. Vi har under många år anlitat Lars Andrén för endagskurser i olika ämnesområden som till exempel solenergi, passivhus och energieffektivt byggande samt energimärkning av fastigheter, trendspaning och mycket mera.

Det märks tydligt att Lars brinner för sina ämnen, och han är också en skicklig moderator och konferencier. Genom sin erfarenhet och sprudlande entusiasm skapar Lars en härlig stämning i klassrummet och på scen, vilket smittar av sig på deltagarna. Vi har också för Lars kurser alltid fått höga utvärderingsbetyg. Allt detta sammantaget gör Lars till någon mycket speciell i våra ögon.

VD Slussen.Biz

Vi hade hört talas om Lars Andrén via Etik & Energi. Tanken var att ha en person på vårt seminarium för egendomsnämnderna som kunde lyfta in förnybarhetsperspektivet inom solenergiområdet och hur stiften och pastoraten bör förhålla sig till begreppet hållbar energiförsörjning. Lars tog deltagarna med storm med sin entusiasm, humor och gedigna kunskap.

Det märktes tydligt att Lars har mångårig erfarenhet av föreläsningar och utbildningar. Vi nyttjade dessutom Lars kunskaper för att delta i en paneldebatt där han förde fram nya och spännande tankar som vi kunde ta med oss hem till våra verksamheter.

Prästlönetillgångarna i Västerås stift

Vi anlitade Lars Andrén för ett större kundevent med ett 100-tal inbjudna solintressenter. Lars uppgift var att entusiasmera och förstärka kundernas solintresse men också att ge viktig information och vägledning inför en solelsinstallation.

Och Lars utförde sin presentation med bravur. Lars blandande saklig och viktig information med humoristiska inlägg så att vi verkligen fick en trevlig stämning. Vi och våra kunder var mycket nöjda med hans framträdande!

Kraftringen Energi AB

Lars var en entusiastisk moderator och föredragshållare som blandade allvar och skämt på ett bra sätt. Han fick dagen att bli lättsam och intressant och vi fick mycket kunskap med oss hem.

LRF Halland

Hela mässan blev en stor framgång med rekord i antal besökare och nöjda utställare till vilket många bidrog, inte mins du och dina kollegor genom ert spännande inslag.

Speciellt uppskattade jag ditt bistånd i planering och upplägg, ditt tekniska kunnande, din debatteknik och att du sammanfattningsvis såg till att den givna tråden följdes i diskussionen.

easyFairs Scandinavia AB

TechFuturum kan varmt rekommendera Lars Andrén som föreläsare om solenergi. Hans kunskap och engagemang väcker ett stort intresse för området!

Utvärdering från deltagare i kurs i solvärme och solel

Arrangerad av EMTF (Energitekniska Föreningen) med Lars Andrén som kursledare.

Energi- och miljötekniska föreningen fortsätter sin populära och omtyckta satsning på ett digitalt kursutbud och erbjuder en halvdagskurs på temna Introduktion till Solenergi.

Intresset för solenergi ökar i takt med att konkurrenskraften stärks. Solenergin kommer att ha en stor betydelse i omställningen till en förnybar energiförsörjning.

Idag ligger i princip all fokus på solel men solvärmen kommer att vara ett väl så intressant alternativ i framtiden. Av det skälet mixas kursinnehållet mellan solel och solvärme, vilket är unikt för den här typen av kurs.

Målet med kursen var:

  • att få förståelse för potentialen med solenergi – både solel och solvärme.
  • att få grundläggande kunskaper för tillämpningar samt att kunna medverka till framtida installationer för mer hållbara byggnader och ett hållbart energisystem.
  • att få en bild över solenergins möjligheter att uppnå standard för plusenergihus.
  • att få kunskap kring nyckeltal vad gäller dimensionering, kostnadsberäkning och lönsamhetskalkyler.
  • att uppdateras kring aktuella subventioner, bidrag och stöd samt gällande regelverk för elinstallationer, skattevillkor och mycket annat.

Se utvärdering från kursdeltagare (pdf)