Passivhus

En handbok om energieffektivt byggande i första hand för fackfolk.

Passivhus är hus som är välisolerade och täta och passivhusstandarden kan tillämpas vid såväl nyproduktion som vid renovering och ombyggnad.

I boken Passivhus tas upp hur man på bästa sätt kan bygga/renovera för att uppfylla målen med att få så energisnåla hus som möjligt med ett gott och sunt inomhusklimat.

Läsaren får också en genomgång av vad som menas med passivhus, nollenergihus, plusenergihus och vad som är viktigt att tänka på när man ska bygga nytt eller renovera.

Här finns exempel på projekt som genomförts, vilka metoder som används och vilka vinster detta gett.

Med stigande energipriser är denna bok högaktuell om man vill spara plånbok och miljö.

Köp boken här!

Ur innehållet:

FÖRORD

l • BAKGRUND – HISTORIK
Inledning
Vad är ett passivhus?
Gamla anor
Bakgrund – Historik
Myter om passivhus
Tyskland – en pionjär
Passivhus – så började det
Miljösituation och klimathot
Energiprisutvecklingen
Lågenergihus
Certifiering

2 • PASSIVHUS- DEFINITION
Boverkets krav
Klimatzoner
Energiprestanda
– Energitillförsel för uppvärmning
– Spillvärme
– Värmeåtervinning
– Transmissionsförluster
– Ventilationsförluster
– Tappvarmvattenförluster
– Primärenergi

3 • PASSIVHUS – GENOMFÖRDA PROJEKT
”Hus utan värmesystem” – Lindås
Glumslöv – Landskrona
Hertings gård – Falkenberg
Kv. Seglet – Karlstad
Prästgårdsängens förskola – Kungsbacka

4 • ATT PROJEKTERA PASSIVHUS
Allmänna Riktlinjer
– Engångsköparen – villabeställaren
Projektering – planering
Arbetssätt – metod
Att bygga med systemtänkande
Beräkna energianvändningen
Planlösning
Inomhusklimat
– Övertemperatur
– Ventilation
– Ljus
– Ljud
Plocka bort teknik – sänk underhållsbehovet

5 • KONSTRUKTION
Allmänna riktlinjer
Hållbart synsätt på byggande
Tekniska lösningar
Värmekälla – värmesystem
– Värmedistribution
Isolering
Fönster
Täta konstruktioner
Grund och platta på mark
Stommen
Ytterväggar, golv och tak
Takbjälklag – yttertak
Innerväggar
Våtutrymmen
Ytterdörrar
Innerdörrar
Värmeåtervinning FTX

6 • ENERGIEFFEKTIV NYBYGGNAD

7 • ENERGIEFFEKTIV OMBYGGNAD
Att välja rätt objekt – prioritera
Utmaningar i befintliga byggnader
Praktiskt tillvägagångssätt vid ombyggnad
– Utgå alltid från det enskilda objektets förutsättningar
– Energiprestandan är central
– Praktiska exempel
– Realistiska mål

8 • ATT BO l PASSIVHUS
Människan och tekniken
Levnadsvanor
Inomhusmiljö

9 • ATT ÄGA OCH FÖRVALTA PASSIVHUS
Att förvalta passivhus
Kostnader

10 • EKONOMI
Inledning
Att äga och förvalta långsiktigt
– Nybyggnad
– Ombyggnad
Drift och underhåll
Lönsamhet

APPENDIX
LCC resonemang Norra Älvstranden Göteborg
Energispartips
– Värme
– Tvätta – Diska – Duscha
– Belysning
– Hemelektronik
– Matlagning och förvaring
– Transporter

TIO TIPS FÖR ENERGIEFFEKTIVT BYGGANDE
1. Tydlig objektsbeskrivning och målformulering
2. Utse samarbetspartners med omsorg
3. Skapa tidigt en vi-känsla
4. Värna kvaliteten
5. Att bygga passivhus är att skapa en helhetslösning
6. Lufttätheten är central – utse gärna täthetsansvarig
7. Undvik alla former av köldbryggor
8. Var uppmärksam på fuktproblematiken
9. Ställ höga komfortkrav
10. Följ upp ekonomi och funktion

FÖRKORTNINGAR

LITTERATURHÄNVISNING
– Böcker, avhandlingar och examensarbeten
– Rapporter och övrigt

ADRESSREGISTER – LÄNKAR

Kurser för er som ska handla upp solel

Ett tre timmars webbinarium med tips och trix för er som ska investera i solel. Du får företagsoberoende och opartisk vägledning, praktiska tips och en uppdatering kring det senaste om tekniken. Aktuella subventioner och regelverk gås igenom liksom en värdefull checklista för att bedöma och jämföra olika offerter. Ekonomi och lönsamhet är också saker som avhandlas.
Varmt välkomna att anmäla er!

Målgrupp: brf, näringsliv, lantbruk, fastighetsförvaltare, fastighetsutvecklare och byggföretag m.fl.

Mer information och anmälan här: slussen.biz

Kurs i Solenergi

Lars Andrén är kursledare för Svensk Byggtjänsts nya solkurs i solenergi. Heldagskursen ska ge deltagarna ökad förståelse för när solvärme respektive solel passar bäst, hur de olika teknikområdena dimensioneras samt används optimalt.

En kurs för dig som arbetar som fastighetsansvarig, fastighetsförvaltare, energicontroller, miljö -och hållbarhetschef, konsult, arkitekt.

Mer information och anmälan hittas på Svensk byggtjänst

Lars Andrén om solenergi

Nyheter

Förtjänstdiplom från Svensk Solenergi

I dagarna har jag fått förtjänstdiplom för mina 20 år som ordförande i Svensk Solenergi.

Läs mer »

Lars Andrén nominerad till prestigefyllt europeiskt hållbarhetspris

Energikontor Norr har nominerat Lars Andrén till det ärofyllda Roger Lerón-priset.

Läs mer »

Solenergi – Att handla upp sol-el

Så heter utbildningen jag kommer hålla tillsammans med folkuniversitetet i Göteborg den 5 oktober.
Läs mer och anmäl er här.

Lars Andrén – ny krönikör på Slussen.Biz

Sedan 2019 kåserar Lars fritt på Slussen.biz – Nordens ledande nyhetssajt för verksamma inom fastighetsinstallation och VA-teknik. Ta del av hans frispråkiga funderingar här.

Lars Andrén
070 - 53 585 80
info@drivkraft.nu

Bland uppdragsgivarna

 • Statens Energimyndighet
 • Stockholm Stad
 • HSB
 • Energikontor Sydost
 • NENET
 • Fortum
 • Halmstad Högskola
 • Solar Region Skåne
 • Riksbyggen
 • Skarland Press (Norge)
 • Hållbar Utveckling Väst
 • Studieförbundet Vuxenskolan
 • Sveriges Tekniska Forsknings- institut
 • TermoTech
 • easyFairs
 • Sveriges Exportråd
 • Sparbanken Vänersborg
 • Handelsbanken Falkenberg
 • Göteborgs Stad
 • Svenska Solenergiföreningen
 • SERO
 • Sveriges Kommuner och Landsting
 • Varbergs Sparbank
 • Slussen.Biz
 • BAXI
 • L.E.B. Consult
 • SWECO
 • Södertörns Fjärrvärme
 • Svenska Kyrkan