Kontakt

Solenergiboken

En bok för vetgiriga solentusiaster men också för fackfolk som vill veta mer om olika tillämpningar av solenergi. Här presenteras passiv solvärme, solkyla, solksorstenar men också soltuber och luftburen solvärmeteknik. Tyngdpunkten ligger dock på solvärme och solel.

Boken ger dig tekniskt underlag kring solfångare och solpaneler, hur anläggningar dimensioneras och olika systemalternativ. Boken har också ett utförligt kapitel om ekonomi och lönsamhetsberäkning. Innehållet är anpassat för er som är verksamma inom bygg, VVS, EL, installation och förvaltning.

beställ boken

Beskrivning

En komplett bok för dig som inte nöjer dig med att skrapa på ytan vad gäller solenergi. Solenergi är gedigen bok som går in på detaljer. Detaljer som kan vara nog så viktiga.

Boken är en djupdykning i ämnet. Med nyckeltal och praktiska tillämpningar blir den ändock inte bara teoretisk utan ovanligt användbar för alla som vill fördjupa sig i ämnet. Bland det som tas upp kan nämnas passiv solvärme, luftburen solvärme, solkyla, solvärme för utomhusbad, campinganläggningar, flerbostadshus och villor. Det finns också ett omfattande avsnitt om solel.

Ur innehållet:
Solvärme för flerbostadshussmåhus, utomhusbassänger, campingplatser, idrottsanläggningar, skolor och industri. Solfångarkonstruktioner., systemlösningar och olika former av värmelager. Solel, luftburen solvärme, passiv solvärme och solkyla. Ekonomi, dimensionering och verkningsgradsformler. Upphandling samt tips på dimensioneringsprogram.

Utgiven på förlaget Svensk byggtjänst.

Innehållsförteckning